Světlo na konci koltanové šachty (Kolem světa s našimi knihami 5)

S dětmi černého kontinentu za touhou po vzdělání a svobodě

Fascinující, co technologie dokážou… Tento příspěvek byste si bez mobilu nebo počítače nemohli přečíst. Je vysoce pravděpodobné, že při jejich výrobě byl použit koltan z Afriky, kde se nachází 80 % jeho celosvětových zásob. 

Dobrodružství Kita z knihy Roberta Morgese Záhadný diamant je sice vymyšlené, ale klidně by to mohl být příběh jakéhokoli dětského horníka z Konga. Právě zde se nachází hlavní africké naleziště matně černé rudy, koltanu, která umožňuje elektronickým zařízením fungovat. A nejen té, najdete tu bohaté žíly dalších nerostných surovin – například diamantů, uranu, zlata či mědi.

Kito, hlavní hrdina naší dětské knihy, pracuje v dole od svých pěti let. Respektive od doby, co dostatečně zesílil pro práci. Za mizerný peníz každý den dře za drsných podmínek v temných šachtách, v nichž to nejhorší, co vás může potkat, je úraz nebo zával.

Bohatství konžských dolů v domech horníků ale nepoznáte. Zisk patří majitelům, povětšinou polovojenským skupinám, které těžbu ovládají. Dny horníků vypadají stejně, neustálé obavy, aby byli zdraví a mohli vydělat alespoň těch několik dolarů, které jim sotva stačí na zabezpečení základní obživy.

Jednoho dne najde Kito v černotě koltanového dolu zářivý kámen odlišný od ostatních. Ten mu dodá odvahu a naději na lepší život, který by si pro sebe a svou rodinu přál.

Víte, že světlo na konci tunelu pro mnoho pracujících dětí (nejen v dolech v Kongu) nepředstavuje nález nějakého pokladu, ale působení organizací, které jim zprostředkují každodenní jídlo a alespoň základní vzdělání? U nás to jsou například Mary’s Meals, Papežské misijní dílo dětí, SIRIRI nebo Adopce na dálku.