Právě čtu

Žalmy v překladu Václava Renče: k modlitbě, k rozjímání i ke studiu

Poměrně rozsáhlý úvod této publikace nejprve představí čtenáři celou starozákonní knihu Žalmů. Nabízí podrobný vhled do celkové struktury této biblické knihy. Pojednává přitom o historii jejího vzniku i o literárních žánrech, které zahrnuje. Následně vysvětluje, jaké místo mají starozákonní žalmy v modlitbě církve v dějinách i v současnosti.

Hlavní část publikace představují samozřejmě samotné žalmy. Pro toto vydání byl zvolen překlad Václava Renče. Každému žalmu přitom předchází krátký úvod, který nabízí základní informace o charakteru daného textu, o jeho struktuře a o jeho hlavním sdělení. Na závěr jednotlivých žalmů se čtenáři též nabízí krátká modlitba, jež volně přetavuje poselství biblického textu do jazyka blízkého liturgickým modlitbám církve, přičemž poukazuje na souvislosti mezi starozákonním textem a aktuální zkušeností Božího lidu ve světle Kristova tajemství.

Těm, kdo jsou zvyklí na liturgii hodin, může být knížka užitečná svým pohotovým shrnutím základních informací o žalmech. Přínosem mohou být i krátké orace, kterými lze dle potřeby obohatit osobní modlitbu breviáře.

Pro ty, jímž je liturgie hodin z různých důvodů nedosažitelná či málo přístupná, ale přesto si chtějí vytvořit osobní vztah k biblickým žalmům, se tato publikace může stát vhodným pomocníkem právě díky propojení teoretických informací o žalmech s poetickým překladem biblického textu i s odkazem na živého Krista a jeho církev v konkrétní modlitbě.

sestra Anna Mátiková FSP, překladatelka knihy