Postranní panel
05.08.2021

19. neděle v mezidobí (cyklus B)

19. neděle v mezidobí (cyklus B)
Aleluja. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe, praví Pán; kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky. Aleluja.

Židé reptali proti Ježíšovi, že řekl: „Já jsem chléb, který sestoupil z nebe.“ Namítali: „Copak to není Ježíš, syn Josefův? Známe přece jeho otce i matku. Jak tedy může tvrdit: ‚Sestoupil jsem z nebe‘?“ Ježíš jim odpověděl: „Přestaňte mezi sebou reptat! Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a já ho vzkřísím v poslední den. Stojí psáno v Prorocích: ‚Všichni budou vyučeni od Boha.‘ Každý, kdo slyšel Otce a u něho se učil, přichází ke mně. Ne že by snad někdo Otce viděl; jenom ten, kdo je od Boha, viděl Otce. Amen, amen, pravím vám: Kdo věří, má život věčný. Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli. Toto je chléb, který sestupuje z nebe, aby ten, kdo ho jí, neumřel. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa.“ (Jan 6,41-51)

Nestačí Ježíše potkat, abychom v něho uvěřili, nestačí číst Bibli a evangelia; dokonce ani nestačí být svědkem nějakého zázraku. Tolik lidí bylo v těsném kontaktu s Ježíšem, a neuvěřili mu, ba dokonce jím opovrhli a odsoudili ho. Stalo se to, protože jejich srdce bylo uzavřené. Bůh Otec nás stále přitahuje k Ježíši, ale jsme to my, kdo může otevřít své srdce, nebo ho uzamknout.

Z promluvy papeže Františka před modlitbou Anděl Páně, 9. 8. 2015

(Převzato z publikace Evangelium na každý den.)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru Změnit předvolby cookies