Postranní panel
17.06.2021

12. neděle v mezidobí (cyklus B)

12. neděle v mezidobí (cyklus B)
Aleluja. Veliký prorok povstal mezi námi, Bůh navštívil svůj lid. Aleluja.

Jednoho dne večer vybídl Ježíš své učedníky: „Přeplavme se na druhý břeh!“ Rozpustili tedy zástup a vzali (Ježíše) s sebou, tak jak byl na lodi. Také jiné lodi jely s ním. Tu se strhla velká větrná bouře. Vlny dorážely na loď, a ta se už plnila vodou. On však ležel na zádi lodi na polštáři a spal. Vzbudili ho a řekli mu: „Mistře, je ti jedno, že hyneme?“ Probudil se, pohrozil větru a poručil moři: „Mlč! Buď zticha!“ A vítr ustal a zavládlo úplné ticho. Jim pak řekl: „Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru?“ Padla na ně bázeň, veliká bázeň, a říkali si mezi sebou: „Kdo to asi je, že ho poslouchá i vítr a moře?“ (Mk 4,35-41)

Toto je působivý obraz církve: loď, která má čelit bouřím, a někdy už se zdá, že bude pohlcena. Zachraňuje ji nikoli kvalita a odvaha její posádky, ale víra, která umožňuje kráčet temnotou uprostřed obtíží. Víra nám dává bezpečí přítomného Ježíše, který je stále nablízku, jeho ruky, která nás zachytává v nebezpečí. Všichni jsme na této lodi a tady se cítíme v bezpečí navzdory svým omezením a slabostem. Jsme v bezpečí zejména tehdy, když dovedeme pokleknout a klanět se Ježíši, adorovat Ježíše, jediného Pána svého života.

Z promluvy papeže Františka před modlitbou Anděl Páně, 10. 8. 2014

(Převzato z publikace Evangelium na každý den.)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru Změnit předvolby cookies