Postranní panel
10.06.2021

11. neděle v mezidobí (cyklus B)

11. neděle v mezidobí (cyklus B)
Aleluja. Semeno je Boží slovo, rozsévač je Kristus. Každý, kdo ho nalezne, vytrvá navěky. Aleluja.

Ježíš řekl zástupu: „Boží království je podobné člověku, který zaseje do země semeno; ať spí, nebo je vzhůru, ve dne i v noci, semeno klíčí a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe přináší plody: napřed stéblo, potom klas, pak zralé zrno v klasu. Když pak se ukáže zralý plod, hned (člověk) vezme srp, protože nastaly žně.“ Řekl také: „K čemu přirovnáme Boží království nebo jakým podobenstvím ho znázorníme? Je jako hořčičné zrnko: Když se zasévá do země, je menší než všechna semena na zemi, ale když je zaseto, vzejde a přerůstá všechny jiné zahradní rostliny; vyžene tak velké větve, že ptáci mohou hnízdit v jeho stínu.“ Mnoha takovými podobenstvími jim hlásal (Boží) slovo, jak to mohli pochopit. Bez podobenství k nim nemluvil. Když však byl se svými učedníky sám, všechno vysvětloval. (Mk 4,26-34)

Druhé podobenství užívá obrazu hořčičného zrnka. Takové je Boží království: lidsky nepatrná skutečnost. Stát se její součástí vyžaduje být chudými v srdci, nedůvěřovat ve vlastní schopnosti, ale v moc lásky Boží; nesnažit se být důležitými v očích tohoto světa, ale drahocennými v očích Boha, která má rád ty, kdo jsou prostí a pokorní. Když tak žijeme, proniká nás Kristova moc a proměňuje to, co je malé a skromné, na skutečnost, která prokvasí celý svět a dějiny.

Z promluvy papeže Františka před modlitbou Anděl Páně, 14. 6. 2015

(Převzato z publikace Evangelium na každý den.)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru Změnit předvolby cookies