Postranní panel
22.04.2021

4. neděle velikonoční (cyklus B)

4. neděle velikonoční (cyklus B)
Aleluja. Já jsem dobrý pastýř, praví Pán, znám svoje ovce a moje ovce znají mne. Aleluja.

Ježíš řekl: „Já jsem pastýř dobrý! Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Kdo je najatý za mzdu a není pastýř a jemuž ovce nepatří, (jak) vidí přicházet vlka, opouští ovce a dává se na útěk – a vlk je uchvacuje a rozhání – vždyť (kdo) je najatý za mzdu, tomu na ovcích nezáleží. Já jsem dobrý pastýř; znám svoje (ovce) a moje (ovce) znají mne, jako mne zná Otec a já znám Otce; a za ovce dávám svůj život. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. Také ty musím přivést; a uposlechnou mého hlasu a bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř. Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, a zase ho přijmu nazpátek. Nikdo mi ho nemůže vzít, ale já ho dávám sám od sebe. Mám moc (život) dát a mám moc ho zase přijmout. Takový příkaz jsem dostal od svého Otce.“ (Jan 10,11-18)

Kristus je pravý pastýř, který je nejvznešenějším vzorem lásky ke stádu. Svobodně disponuje vlastním životem, jejž mu nikdo nemůže vzít, ale sám jej dává za ovce. Špatný pastýř myslí na sebe samého. Na rozdíl od těch, co jsou najati za mzdu, je Kristus pečlivým pastýřem, který se účastní života svého stáda. Nemá jiný zájem ani jinou ambici než vést, živit a chránit svoje ovce. A to všechno za tu nejvyšší cenu, kterou je obětování vlastního života.

Z promluvy papeže Františka před modlitbou Anděl Páně, 26. 4. 2015

(Převzato z publikace Evangelium na každý den.)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru Změnit předvolby cookies