Postranní panel
15.04.2021

3. neděle velikonoční (cyklus B)

3. neděle velikonoční (cyklus B)
Aleluja. Pane Ježíši, odhal nám smysl Písma, učiň, ať naše srdce hoří, když k nám mluvíš. Aleluja.

Dva učedníci vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak Ježíše poznali při lámání chleba. Když o tom mluvili, stál on sám uprostřed nich a řekl jim: „Pokoj vám!“ Zděsili se a ve strachu se domnívali, že vidí ducha. Řekl jim: „Proč jste rozrušeni a proč vám v mysli vyvstávají pochybnosti? Podívejte se na mé ruce a na mé nohy: vždyť jsem to já sám! Dotkněte se mě a přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti, jak to vidíte na mně.“ A po těch slovech jim ukázal ruce a nohy. Pro samou radost však tomu pořád ještě nemohli věřit a (jen) se divili. Proto se jich zeptal: „Máte tady něco k jídlu?“ Podali mu kus pečené ryby. Vzal si a před nimi pojedl. Dále jim řekl: „To je smysl mých slov, která jsem k vám mluvil, když jsem ještě byl s vámi: že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno v Mojžíšově Zákoně, v Prorocích i v Žalmech.“ Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu. Řekl jim: „Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých a v jeho jménu bude hlásáno pokání, aby všem národům, počínajíc od Jeruzaléma, byly odpuštěny hříchy. Vy jste toho svědky. Hle – já vám pošlu toho, koho slíbil můj Otec. Vy tedy zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti.“ (Lk 24,35-48)

Kolikrát jen my křesťané nejsme radostní, protože máme strach! Jsme křesťany, kteří byli v kříži poraženi. V mé vlasti existuje úsloví, které praví: „Někdo se spálí horkým mlékem, a když potom uvidí krávu, rozpláče se.“ Jsou tedy takoví, kteří se spálili dramatem ukřižování a řekli si: „Zůstaneme u toho. On je v nebi. Skvělé, vstal z mrtvých! Jen aby ale nepřišel znovu, protože to bychom neunesli.“ Prosme Pána, aby s námi učinil to co s učedníky, kteří měli strach z radosti: ať nám otevře mysl. „Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu.“ Ať nám dá pochopit, že on je živá skutečnost, že má tělo, že je s námi, že nás provází a že zvítězil. Prosme Pána o milost nemít strach z radosti.

Z homilie papeže Františka při mši svaté, 24. 4. 2014

(Převzato z publikace Evangelium na každý den.)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru Změnit předvolby cookies