Postranní panel
01.04.2021

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (cyklus B)

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (cyklus B)
Aleluja. Kristus, náš velikonoční beránek, je obětován, proto slavme svátky s Pánem. Aleluja.

Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili.“ Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Oba běželi zároveň, ale ten druhý učedník byl rychlejší než Petr a doběhl k hrobu první. Naklonil se dovnitř a viděl, že tam leží (pruhy) plátna, ale dovnitř nevešel. Pak za ním přišel i Šimon Petr, vešel do hrobky a viděl, že tam leží (pruhy) plátna. Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela u těch (pruhů) plátna, ale složená zvlášť na jiném místě. Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel ke hrobu první, viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli Písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých.

(Jan 20,1-9)

Převažující dojem, který vysvítá z evangelních vyprávění o zmrtvýchvstání, je radost naplněná úžasem, ale obrovským úžasem! Radost, která vychází z nitra! V liturgii znovu prožíváme duševní rozpoložení učedníků nad zprávou, kterou jim přinesly ženy: „Ježíš vstal z mrtvých! Viděly jsme ho!“ Tuto zkušenost vtištěnou do evangelií si nechme vtisknout do svých srdcí, aby prozařovala z našich životů.

Z promluvy papeže Františka před modlitbou Anděl Páně, 21. 4. 2014

(Převzato z publikace Evangelium na každý den.)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru Změnit předvolby cookies