Postranní panel
11.02.2021

6. neděle v mezidobí (cyklus B)

6. neděle v mezidobí (cyklus B)
Aleluja. Veliký prorok povstal mezi námi, Bůh navštívil svůj lid! Aleluja.

K Ježíšovi přišel jeden malomocný a na kolenou ho prosil: „Chceš-li, můžeš mě očistit.“ Ježíš měl s ním soucit. Vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl mu: „Chci, buď čistý!“ A hned od něho malomocenství odešlo a byl očištěn: Ježíš ho hned poslal pryč a přísně mu nařídil: „Ne abys někomu o tom říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a přines oběť za své očištění, jak to nařídil Mojžíš – jim na svědectví.“ On odešel, ale začal to horlivě rozhlašovat a tu událost rozšiřovat, takže (Ježíš) už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. Ale (přesto) k němu chodili (lidé) odevšad.

(Mk 1,40-45)

Onehdy přišel k Ježíši jeden malomocný, který ho prosil na kolenou – tedy gestem adorace –, a slovy: „Chceš-li, můžeš mě očistit“ vyzývá Pána, jemuž říká: „Jsem zdeptán“ – každý malomocný byl zdrcen, protože nemohl žít běžný život, byl navždy odepsán a postaven stranou –, „ty však můžeš tuto porážku proměnit ve vítězství.“ To je význam slov „chceš-li, můžeš mě očistit“. „Ježíš měl s ním soucit. Vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl mu: ‚Chci, buď čistý.‘“ Takto jednoduše se tato bitva za pár minut skončila vítězstvím. Onen muž měl něco, co jej přimělo, aby přistoupil k Ježíši a tuto výzvu mu přednesl. Měl víru!

 Z homilie při mši svaté, 14. 1. 2016

 (Převzato z publikace Evangelium na každý den.)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru Změnit předvolby cookies