Postranní panel
04.02.2021

5. neděle v mezidobí (cyklus B)

5. neděle v mezidobí (cyklus B)
Aleluja. Pán vzal na sebe naše slabosti a nesl naše nemoci. Aleluja.

Ježíš vyšel ze synagogy a vstoupil s Jakubem a Janem do Šimonova a Ondřejova domu. Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Tu jí horečka přestala a ona je obsluhovala. Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé. Celé město se shromáždilo u dveří. I uzdravil mnoho nemocných s rozličnými chorobami a vyhnal mnoho zlých duchů. Nedovoloval však zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je. Brzo ráno, ještě ze tmy, vstal a vyšel ven, zašel si na opuštěné místo a tam se modlil. Šimon se svými druhy se pustili za ním. Našli ho a řekli mu: „Všichni tě hledají!“ Odpověděl jim: „Pojďme jinam, do blízkých městeček, abych i tam kázal, protože kvůli tomu jsem přišel.“ A procházel celou Galilejí, kázal v jejich synagogách a vyháněl zlé duchy.

(Mk 1,29-39)

Důvěrnost, již církev pociťuje k Ježíši, je spojena s putováním, neustálou cestou a setbou. „Pojďme jinam, do blízkých městeček, abych i tam kázal, protože kvůli tomu jsem přišel,“ říká Pán. Pokud se církev spokojí s tím, čeho dosáhla, a uzavře se v této sebejistotě, onemocní imaginární hojností, v jistém smyslu se přesytí, a tím oslabí. Je proto nutné dojít ke všem lidem, aniž bychom někoho vylučovali, a sdílet s nimi radost ze setkání s Kristem.

Z promluvy papeže Františka, 16. 11. 2013

(Převzato z publikace Evangelium na každý den.)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru Změnit předvolby cookies