Postranní panel
28.01.2021

4. neděle v mezidobí (cyklus B)

4. neděle v mezidobí (cyklus B)
Aleluja. Lid, který žil v temnotě, uviděl veliké světlo; světlo vzešlo těm, kdo sídlili v krajině a ve stínu smrti. Aleluja.

V městě Kafarnau vstoupil Ježíš v sobotu do synagogy a učil. Žasli nad jeho učením, protože je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako učitelé Zákona. V jejich synagoze byl právě člověk posedlý nečistým duchem. Začal křičet: „Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský! Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi: Svatý Boží!“ Ale Ježíš mu přísně rozkázal: „Mlč a vyjdi z něho!“ Nečistý duch posedlým zalomcoval a s velkým křikem z něho vyšel. Všichni užasli a ptali se jeden druhého: „Co je to? Nové učení – a s takovou mocí! I nečistým duchům poroučí, a poslouchají ho!“ A pověst o něm se hned roznesla všude po celém galilejském kraji.

(Mk 1,21b-28) 

Co znamená „ten, kdo má moc“? Znamená to, že v Ježíšových lidských slovech bylo možné vnímat veškerou moc Božího slova, moc samotného Boha inspirující Písmo svaté. Jednou z charakteristik Božího slova je to, že uskutečňuje, co říká. Boží slovo totiž koresponduje s Boží vůlí. My však často pronášíme prázdná slova, která nemají kořen, nebo mělká slova, která neodpovídají pravdě. Boží slovo však odpovídá pravdě, pojí se s Boží vůlí a uskutečňuje to, co říká. A přítomní znovu užasnou: „I nečistým duchům poroučí, a poslouchají ho!“ Boží slov v nás působí úžas. Má moc nechat nás žasnout.

Z promluvy papeže Františka před modlitbou Anděl Páně, 1. 2. 2015

(Převzato z publikace Evangelium na každý den.)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru Změnit předvolby cookies