Postranní panel
21.01.2021

3. neděle v mezidobí (cyklus B) – NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA

3. neděle v mezidobí (cyklus B) – NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA
Aleluja. Přiblížilo se Boží království, praví Pán; obraťte se a věřte evangeliu. Aleluja.

Když byl Jan (Křtitel) uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu.“ Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak loví v moři; byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: „Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí.“ Ihned nechali sítě a následovali ho. Když popošel o něco dále, uviděl Zebedeova (syna) Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi spravují sítě; a hned je povolal. Zanechali svého otce Zebedea s pomocníky na lodi a odešli za ním.

(Mk 1,14-20)

Papež František vyhlásil, aby se třetí neděle v liturgickém mezidobí slavila jako neděle Božího slova. Připomíná tak všem, duchovním pastýřům i věřícím, význam a hodnotu Písma svatého pro křesťanský život.

Apoštol Ondřej se svým bratrem Petrem neváhali ani okamžik zanechat všeho, jít za Ježíšem a následovat ho: „Hned nechali sítě a následovali ho“ (Mt 4,20). I tady žasneme nad tolikerým nadšením apoštolů, které Ježíš přitahuje k sobě, a oni mocně cítí, že mohou podniknout všechno a všeho se odvážit s ním.

Z homilie papeže Františka při mši svaté, 30. 11. 2015

(Převzato z publikace Evangelium na každý den.)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru Změnit předvolby cookies