Postranní panel
31.12.2020

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Aleluja. Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Bůh v minulosti k našim předkům skrze proroky. V této poslední době však promluvil k nám skrze svého Syna. Aleluja.

Pastýři pospíchali do Betléma a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích. Když ho uviděli, vypravovali, co jim bylo o tom dítěti pověděno. Všichni, kdo to slyšeli, podivili se tomu, co jim pastýři vyprávěli. Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom. Pastýři se zas vrátili. Velebili a chválili Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno. Když uplynulo osm dní a dítě mělo být obřezáno, dali mu jméno Ježíš, jak ho nazval anděl, než bylo počato v mateřském lůně. (Lk 2,16-21)

Pastýři spěchající do Betléma byli obdarováni zážitkem přesahují­cím všechno, nač mohli jen pomyslet… Nalezli potvrzení té zprávy a vypravovali možná jeden přes druhého, co se to „u nich“ stalo. Kdo jsou ti všichni, kdo slyšeli jejich vyprávění? Zdá se, že kromě Marie a Josefa jsou zde i další lidé. Možná někdo, kdo si všiml ženy ve vyso­kém stupni těhotenství, nakonec mu to nedalo a snažil se aspoň nějak pomoci, a teď, mimořádně obdarován, žasne. Maria s Josefem byli osamělí v cizím prostředí, ale nyní již nejsou sami. Narodil se Boží Syn a přicházejí první občané Království. Boží jednání vždy přesahuje lidská očekávání…

Převzato z publikace Evangelium na každý den.

Zpět na E-neděle

 
Nahoru