Postranní panel
24.12.2020

Slavnost Narození Páně

Slavnost Narození Páně
Aleluja. Zazářil nám posvěcený den, pojďte, národy, a klaňte se Pánu, neboť dnes sestoupilo na zemi velké světlo. Aleluja.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. To světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila. Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím světlem, měl jen svědčit o tom světle. Bylo světlo pravé, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo na svět. Na světě bylo a svět povstal skrze ně, ale svět ho nepoznal. Do vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali. Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi, těm, kdo věří v jeho jméno, kdo se zrodili ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan o něm vydával svědectví a volal: „To je ten, o kterém jsem řekl: ‚Ten, který přijde po mně, má větší důstojnost, neboť byl dříve než já.‘“ Všichni jsme dostali z jeho plnosti, a to milost za milostí. Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda přišly skrze Ježíše Krista. Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Bůh, který spočívá v náručí Otcově, ten (o něm) podal zprávu. (Jan 1,1-18)

Není slovo jako slovo. Jsou slova, která potěší. Jsou slova vtipná, radostná, urážející, plná bolesti i tvrdá. Ale slovo, které se nás o vánočních svátcích dotýká, je Slovo věčné, Slovo plné lásky a dobroty. Tímto slovem přišel sám Bůh proměnit tento svět. Přišel ho uzdravit. Záleží opravdu jen na nás, zda se otevřeme a popřemýšlíme… Projevem tohoto otevření bude jistě i připravenost ukazovat druhým lásku: Budu přijímat, abych dával, budu dávat, abych dokázal, že štěstí není v měšci, ale v srdci. Budu se učit mít rád a naslouchat. Budu se učit čekat a přemýšlet. Budu se učit důvěře… Pán Bůh člověka miluje a dobro prokazuje, nemá pro to vyhrazeny některé dny či úřední hodiny. Celou historií lidstva volá: „Člověče, vrať se, čekám na tebe!“

Převzato z publikace Evangelium na každý den.

Zpět na E-neděle

 
Nahoru