Postranní panel
17.12.2020

4. neděle adventní (cyklus B)

4. neděle adventní (cyklus B)
Aleluja. Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova. Aleluja.

Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl: „Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“ Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce.“ Maria řekla andělovi: „Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám.“ Anděl jí odpověděl: „Duch Svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoliv byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného.“ Maria řekla: „Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova.“ A anděl od ní odešel.

(Lk 1,26-38)

Potřetí během adventu rozjímáme událost zvěstování. Skrze Marii Bůh propojuje pozemský a nebeský svět, skrze Marii přichází na zem Spasitel, skrze Marii nalézáme Milost u Boha. Skrze tu, která je pokorná a skrytá, si Bůh volí cestu na tento svět. Připravme svá srdce na Ježíšovo narození stejnou pokorou jako Maria. A kdybychom měli pocit, že to nejde? Nebojme se, vždyť u Boha není nic nemožného.

Převzato z publikace Evangelium na každý den.

Zpět na E-neděle

 
Nahoru