Postranní panel
05.11.2020

32. neděle v mezidobí (cyklus A)

32. neděle v mezidobí (cyklus A)
Aleluja. Bděte a buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete. Aleluja.

Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Nebeské království je podobné deseti pannám, které vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět prozíravých. Pošetilé vzaly sice lampy, ale nevzaly s sebou olej, prozíravé si však vzaly s lampami také do nádobek olej. Když ženich dlouho nepřicházel, začaly všechny podřimovat a usnuly. Uprostřed noci se strhl křik: ‚Ženich je tady! Jděte mu naproti!‘ Tu všechny ty panny vstaly a začaly si upravovat lampy. Pošetilé prosily prozíravé: ‚Dejte nám trochu oleje, lampy nám dohasínají.‘ Ale prozíravé odpověděly: ‚Nemůžeme, nestačilo by pak ani nám, ani vám, dojděte si raději k prodavačům a kupte si.‘ Jakmile však odešly nakoupit, přišel ženich a ty připravené vešly s ním na svatbu a dveře se zavřely. Později přišly i ostatní panny a volaly: ‚Pane, pane, otevři nám!‘ On však odpověděl: ‚Amen, amen, pravím vám: Neznám vás.‘ Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.“

(Mt 25,1-13)

Ptát se, co symbolizuje olej v podobenství o pannách, znamená posouvat je do jiné roviny a chtít je číst alegoricky, jako by každý detail vyprávění podléhal potřebě „rozšifrování“. Ježíš nám chce na této situaci ukázat spíše to, že se můžeme vůči Bohu a jeho království chovat prozíravě (tj. předvídat nečekané varianty), nebo liknavě, nepřipraveně. To první znamená duchovní bdělost, to druhé vlažnost. Podoby této bdělosti nebo vlažnosti se pochopitelně budou lišit podle situací.

Převzato z publikace Evangelium na každý den.

Zpět na E-neděle

 
Nahoru