Postranní panel
15.10.2020

29. neděle v mezidobí (cyklus A)

29. neděle v mezidobí (cyklus A)
Aleluja. Budete zářit jako hvězdy ve vesmíru; držte se pevně slova života. Aleluja.

Farizeové odešli od Ježíše a uradili se, jak by ho chytili za slovo. Poslali k němu své učedníky zároveň s herodovci, aby mu řekli: „Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a že učíš cestě k Bohu podle pravdy. Nedbáš lidských ohledů, nehledíš totiž na to, čím kdo je. Pověz nám tedy: Co myslíš, je dovoleno platit daň císaři, nebo ne?“ Ježíš prohlédl jejich zlý úmysl a odpověděl: „Co mě pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníz, kterým se platí daň!“ Podali mu denár. Zeptal se jich: „Čí je to obraz a nápis?“ Odpověděli: „Císařův.“ Tu jim řekl: „Dávejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu.“

(Mt 22,15-21)

Jako v jiných podobných situacích, ani zde se Ježíš nevyvléká z nastražené léčky sofistikovaným žonglováním se slovy, nýbrž odpovídá na hlubší úrovni. Nutí tak své odpůrce k hlubší úvaze a ke změně postoje, k obrácení. Byl-li člověk stvořen k obrazu Božímu (srov. Gn 1,26n), patří celý jemu, a pak je pro něj otázka podřízené lidské autority druhořadá, a přece legitimní. Děláme-li vše pro to, abychom patřili cele Bohu, budeme snáze schopni rozlišit, které chování vůči lidem je správné a které ne.

Převzato z publikace Evangelium na každý den.

Zpět na E-neděle

 
Nahoru