Postranní panel
17.09.2020

25. neděle v mezidobí (cyklus A)

25. neděle v mezidobí (cyklus A)
Aleluja. Otevři, Pane, naše srdce, abychom naslouchali slovům tvého Syna. Aleluja.

Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel časně zrána najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Když vyšel kolem devíti hodin, viděl jiné, jak stojí nečinně na trhu. Řekl jim: ‚Jděte i vy na (mou) vinici a dám vám, co bude spravedlivé.ʻ A šli. Kolem dvanácti a tří hodin odpoledne vyšel znovu a udělal to zrovna tak. Vyšel kolem pěti hodin a našel jiné, jak tam stojí, a řekl jim: ‚Co tu celý den nečinně stojíte?ʻ Odpověděli mu: ‚Nikdo nás nenajal.ʻ Řekl jim: ‚Jděte i vy na (mou) vinici!ʻ Když nastal večer, řekl pán vinice svému správci: ‚Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, začni od posledních k prvním.ʻ Přišli ti, kdo nastoupili kolem pěti odpoledne, a dostali po denáru. Když přišli první, mysleli, že dostanou víc, ale i oni dostali po denáru. Vzali ho, ale reptali proti hospodáři: ‚Tady ti poslední pracovali jedinou hodinu, a dals jim zrovna tolik co nám, kteří jsme nesli tíhu dne i horko.ʻ On však jednomu z nich odpověděl: ‚Příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil jsi se mnou denár? Vezmi si, co ti patří, a jdi. Chci však i tomuhle poslednímu dát jako tobě. Nesmím s tím, co je moje, dělat, co chci? Anebo závidíš, že jsem dobrý?‘“

(Mt 20,1-16a)

Většinou se při čtení tohoto úryvku rozhořčíme nad tou nespravedlností: vidíme se v roli těch, kdo se pro Pána namáhají už tak dlouho, a co jsme dostali „navíc”? Jsme možná i tajně zklamaní. Zkusme se na to podívat z jiného úhlu: jsme schopni vidět, co vše nám služba Pánu a život s ním přinesly dobrého? Čeho všeho nás třeba Pán Bůh uchránil tím, že nás pozval k sobě, do svého stylu života?

Převzato z publikace Evangelium na každý den.

Zpět na E-neděle

 
Nahoru