Postranní panel
27.08.2020

22. neděle v mezidobí (cyklus A)

22. neděle v mezidobí (cyklus A)
Aleluja. Otec našeho Pána Ježíše Krista ať osvítí naše srdce, abychom pochopili, jaká je naděje těch, které povolal. Aleluja.

Ježíš začal svým učedníkům naznačovat, že bude muset jít do Jeruzaléma, mnoho trpět od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen. Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat: „Bůh uchovej, Pane! To se ti nikdy nestane!“ On se však obrátil a řekl Petrovi: „Jdi mi z očí, satane! Pohoršuješ mě, neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské!“ Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho. Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Nebo jakou dá člověk náhradu za svou duši? Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.“

(Mt 16,21-27)

Žijeme ve svých představách, snech, přáních … a může to být i útěk od něčeho těžkého a obtížného. Chce to odvahu sednout si, podívat se na sebe a na svůj život a zeptat se Boha, jak to vidí on. A nejen jednou, ale stále, celý život. Nemusí být jednoduché chtít přijmout jeho pohled a jeho cesty. Ale je to to nejlepší, co můžeme udělat, byť to na první pohled může vypadat jako velký kříž, jako smrt.

Převzato z publikace Evangelium na každý den.

Zpět na E-neděle

 
Nahoru