Postranní panel
30.07.2020

18. neděle v mezidobí (cyklus A)

18. neděle v mezidobí (cyklus A)
Aleluja. Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst. Aleluja.

Když Ježíš uslyšel o smrti Jana Křtitele, odebral se lodí na opuštěné místo, aby byl sám. Jakmile o tom lidé uslyšeli, šli pěšky z měst za ním. Když vystoupil a uviděl velký zástup, bylo mu jich líto a uzdravil jejich nemocné. K večeru k němu přistoupili učedníci a řekli: „Toto místo je opuštěné a už se připozdilo. Rozpusť proto zástupy, ať se rozejdou po vesnicích a koupí si něco k jídlu.“ Ale Ježíš jim řekl: „Není třeba, aby odcházeli. Vy jim dejte jíst!“ Odpověděli mu: „Máme tady jenom pět chlebů a dvě ryby.“ Ježíš řekl: „Přineste mi je sem.“ A rozkázal, aby se lidé posadili na trávě. Potom vzal těch pět chlebů a ty dvě ryby, vzhlédl k nebi a požehnal, lámal chleby a dal učedníkům a učedníci zástupům. Všichni se najedli dosyta a ještě sesbírali plných dvanáct košů zbylých kousků. Těch, kdo jedli, bylo na pět tisíc mužů kromě žen a dětí.

(Mt 14,13-21)

Možná se nám ten dav lidí, táhnoucích za Ježíšem, bez jídla a pití, jeví jako dav senzacechtivých hlupáků. Ale můžeme je také vidět jako ty, kteří poznali, že On je zdroj všeho, zdroj spásy, a nechtěli být od něj odděleni. A dočkali se zázračného nasycení, protože mu uvěřili. I my se můžeme skoro všude denně účastnit zázračného lámání chleba. Vnímáme to jako potravu pro duši na cestě pouští života? Jsme za tento chléb života vděční?

Převzato z publikace Evangelium na každý den.

Zpět na E-neděle

 
Nahoru