Postranní panel
28.05.2020

Slavnost Seslání Ducha Svatého (cyklus A)

Slavnost Seslání Ducha Svatého (cyklus A)
Aleluja. Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Aleluja.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mně svědectví. Vy také vydávejte svědectví, protože jste se mnou od začátku. Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. Všechno, co má Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí.“

(Jan 15,26-27; 16,12-15)

Dnešní slavnost Seslání Ducha Svatého a evangelium, které je nám předkládáno, nás uvádí hlouběji do vztahu s Duchem Svatým a jeho důsledků. Sám Ježíš dosvědčuje, že Přímluvce, který přijde od Otce, nám bude o něm vydávat svědectví. Bylo ještě mnoho věcí, které učedníci o Kristu nevěděli, nebo jim prostě jen nedocházely, ačkoli jim je říkal – úlohou Ducha bude odhalovat jim postupně tajemství života Nejsvětější Trojice a význam Božího Syna.
A o tom všem, co jim Přímluvce bude zjevovat a odhalovat, mají svědčit všude, kam přijdou. Žádný jiný, nebo spíš větší úkol nedostali. Zajímavá je zde však myšlenka, že mají svým svědectvím předávat pouze to, co od Ducha přijmou. Duch vám bude svědčit, a vy vydávejte svědectví.
V tom se ukrývá veliká pravda nejen pro celou církev, ale i každého z nás. Křesťanský život není teoretické filozofování nebo teologické nimrání. Jsme tu proto, abychom předali svědectví… Ale pouze takové, které nám bylo dáno, které jsme „zaslechli“. Církev předává vše, co jí bylo Duchem Svatým v průběhu jejích dějin svěřeno. A na tom máme mít podíl. My osobně však budeme pro druhé autentičtí a pravdiví, až když budeme slovy i skutky svědčit o Duchu Svatém a jeho působení v našem životě. Necháme-li se vést Duchem Svatým, uděláme pro evangelizaci maximum. A tak dovolme Duchu Svatému, aby on sám maloval na plátno našeho srdce – jaký je Mistr, nám může dosvědčit celé nebe.

Autorem tohoto zamyšlení je trvalý jáhen Ing. Martin Lejsal.

Zpět na E-neděle

 
Nahoru