Postranní panel
14.05.2020

6. neděle velikonoční (cyklus A)

6. neděle velikonoční (cyklus A)
Aleluja. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, praví Pán, a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu. Aleluja.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání. A já budu prosit Otce, a dá vám jiného Přímluvce, aby s vámi zůstal navždy: Ducha pravdy. Svět ho nemůže přijmout, protože ho nevidí a nezná. Vy ho znáte, neboť přebývá u vás a bude ve vás. Nenechám vás sirotky. (Zase) k vám přijdu. Ještě krátký čas, a svět mě už neuvidí, ale vy mě zas uvidíte, protože já jsem živ a také vy budete živi. V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci a vy ve mně jako já ve vás. Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje, a kdo mě miluje, toho bude milovat můj Otec a také já ho budu milovat a dám se mu poznat.“

(Jan 14,15-21)

Dnešní evangelium můžeme chápat jako výzvu, abychom dodržovali Kristova přikázání a dokázali tak, že ho milujeme. Není to úplně špatně, ale ani zcela správně. Cítíte z takového přístupu tlak na výkon a úzkostlivé zachovávání zákona? Nebezpečí takového typu křesťanství může vést k tomu, že namísto Dárce upřednostníme jím daná přikázání. 
Pokud máte to štěstí jako já a máte psa, tak dobře víte, že vás zcela a bez výhrad miluje. Samozřejmě že čas od času provede něco, co se vám nelíbí, ale ty jeho lítostné a kající pohledy vám nedovolí se na něho zlobit příliš dlouho. Jeho láska k vám je prostě silnější než váš momentální hněv. A to je přesně to, čeho si na něm ceníte. Miluje vás, i když se zlobíte, nikdy vás neopustí a za všech okolností usiluje o sebemenší projev vaší přízně. Vědomí, že s vámi může být, je pro něho (a nakonec i pro vás) důležitější než absolutní poslušnost.
Evangelium dnešní neděle tedy můžeme číst i takto: Ten, kdo skutečně miluje Krista, zachovává jeho přikázání. Schopnost, ochota a síla následovat Ježíše není pouze otázkou naší vůle, ale i naší lásky k němu. Pokud se mi nechce přizpůsobovat svůj život jeho vzoru, není něco v pořádku právě v této rovině.
Co udělat, aby tomu bylo jinak? Přesně to, co učedníci, které povolal, aby šli za ním – dát mu svůj čas a trávit ho s ním. A jeho láska, moc a vliv vás bude postupně proměňovat. Pokud cítíme, že se nám nechce žít tak, jak žil Ježíš, a přesto nás k němu něco táhne, přestaňme se soustředit na pravidla a příkazy, ale zaměřme se na pravidelně věnovaný čas modlitbě, rozjímání Písma, soustředěnou účast na mši svaté atd. Vše ostatní nechme prozatím na něm. Budeme-li chtít vytrvat, dá nám to zabrat – nebojme se však v této bitvě s naší vůlí bojovat.

Autorem tohoto zamyšlení je trvalý jáhen Ing. Martin Lejsal.

Zpět na E-neděle

 
Nahoru