Postranní panel
04.01.2020

2. neděle po Narození Páně (cyklus A)

2. neděle po Narození Páně (cyklus A)
Aleluja. Sláva tobě, Kriste, tys byl hlásán pohanům, sláva tobě, Kriste, tys došel víry ve světě. Aleluja.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. To světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila. Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím světlem, měl jen svědčit o tom světle. Bylo světlo pravé, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo na svět. Na světě bylo a svět povstal skrze ně, ale svět ho nepoznal. Do vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali. Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi, těm, kdo věří v jeho jméno, kdo se zrodili ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan o něm vydával svědectví a volal: „To je ten, o kterém jsem řekl: ‚Ten, který přijde po mně, má větší důstojnost, neboť byl dříve než já.‘“ Všichni jsme dostali z jeho plnosti, a to milost za milostí. Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda přišly skrze Ježíše Krista. Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Bůh, který spočívá v náručí Otcově, ten (o něm) podal zprávu.

(Jan 1,1-18)

Slavíme dnes první neděli v novém roce. Stojíme na jeho počátku a je tedy logické, že i církev obrací náš zrak k počátku, a to duchovnímu. Bývá zvykem dávat si při vstupu do nového roku nějaká předsevzetí. Snad proto, že jsme v roce předešlém nevykonali vše, co jsme chtěli, nebo naopak dělali něco, co bychom z našich životů rádi odstranili. Chceme prostě změnit svůj život.
Televize i internet bývají v tomto období roku plné nejrůznějších doporučení a rad, jak se svým životem naložit a především jak v započaté cestě vytrvat. Někdo pošilhává po redukčních dietách, jiný po zaručených metodách, jak přestat kouřit. Pro každého se najde něco užitečného. Jsou to ale rady, které mohou zkvalitnit pouze tento život a nijak nás nepřipraví na věčnost.
Snad všichni ale dobře víme, jak jepičí život taková novoroční předsevzetí mívají. Pokud se však zaměříme na Ježíše Krista, Počátek všeho a všech, nabízí se nám nejen síla k vytrvání, která není z nás, ale také jiné směry, kudy bychom se měli ubírat. Máme dvě možnosti. Buď si sami vybereme, co bychom chtěli ve svém životě změnit, a pak se vší silou budeme snažit vydržet co nejdéle, nebo, a to pokládám za lepší, se můžeme rozhodnout, že se odevzdáme Tomu, který sám nejlépe ví, co na skulptuře našich životů přečnívá, nebo čeho se nedostává.
Co když více než pár kilo navíc potřebuji zhubnout od pýchy? Co když se spíš než sportu potřebuji věnovat čtení Písma svatého? Kdo z nás ví, co naše duše nejvíce potřebuje? Nepodléhejme módním trendům, v čem by náš život měl být jiný. Svěřme se raději Trenérovi, který ví nejlépe, jaký tréninkový plán nám ušít na míru.

Autorem tohoto zamyšlení je trvalý jáhen Ing. Martin Lejsal.

Zpět na E-neděle

 
Nahoru