Postranní panel
08.11.2018

32. neděle v mezidobí (B)

32. neděle v mezidobí (B)

Ježíš učil (zástupy): „Varujte se učitelů Zákona! Chodí rádi v dlouhých řízách, mají rádi pozdravy na ulicích, první sedadla v synagogách a čestná místa na hostinách; vyjídají vdovám domy pod záminkou dlouhých modliteb. Ty stihne tím přísnější soud.“ Potom se posadil proti chrámové pokladnici a díval se, jak lidé dávají do pokladnice peníze. Mnoho boháčů dávalo mnoho. Přišla také jedna chudá vdova a dala dvě drobné mince, asi tolik jako pár halířů. Zavolal své učedníky a řekl jim: „Amen, pravím vám: tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. Všichni totiž tam dali ze svého nadbytku, ona však dala ze svého nedostatku. Dala všechno, co měla, celé své živobytí.“

 (Mk 12,38-44)

V evangeliu minulé neděle jsme rozjímali nad otázkou, jak ve spleti náboženských pravidel, nařízení, omezení a tradic nalézt a uchovat si živý vztah s Bohem. Milovat ho vášnivě a zcela a v této lásce objevovat své bližní jako své bratry a sestry, kterým se obětovat je další cestou k Božímu srdci. Dnes budeme pokračovat ve společném uvažování nad tím, co dalšího nás k Bohu přibližuje, či od něho vzdaluje.

Před čím nás Kristus varuje? Před zákoníky, kteří milují pompézní liturgický outfit, přední, čestná místa na výsluní, aby byli stále vidět, a slavnostní, honosné pozdravy. To vše lichotí jejich egu. Nesmíme ale zapomenout na hmotnou stránku jejich zájmu. Zde se hovoří o jídle, ale klidně v tom můžeme spatřovat jakékoli jiné materiální požitky, včetně peněžních, které plynou z jejich funkcí a vlivu mezi lidmi.

Kdo jsou tito zákoníci? Jsou to všichni, kdo ukazují z titulu svého postavení druhým cestu k Bohu, ale svých funkcí a hodností zneužívají k tomu, aby se obohatili a pohladili své zvrácené ego. Jsou to lidé, kteří nepoznali živého Boha a vše, co nabízí vztah s ním, protože jinak by si své prázdné duše nezatoužili bláhově naplňovat takovým způsobem.

Pokud se jich máme varovat, neznamená to, že je máme přehlížet. Na jiném místě Kristus říká: Dělejte, co vám říkají, ale podle jejich příkladu nejednejte. Většinou si zákoníci nedovolí kázat lidem bludy či měnit nauku (pokud ano, pak poslušností vůči bludům – jen proto, že to říkají ze své pozice – nejsme vázáni), proto si od nich máme brát pouze slova pravdy, která sdělují, nikoli příklad jejich života. Ten je totiž překážkou, aby sám Bůh naplnil srdce člověka.

A jaký příklad pro náš život s Bohem nám Kristus v porovnání s těmito politováníhodnými chudáky dává? Naprosto bezvýznamnou, ubohou vdovu. Zákoníci chtěli především brát, mít ze svého postavení nějaký zisk a prospěch. Ale i oni dávali. A ne málo. Jenže i tyto jejich dary byly jen dalším prostředkem, jak si získat obdiv a falešnou úctu. Zamindrákovaní chudáci.

Chudé vdově nezáleželo na tom, co si o ní budou lidé myslet, jak uboze bude její dar před ostatními vypadat. Ona měla před očima jen svého Boha a jemu toužila dát vše, co měla. Dá se říct, že zákoníci, o kterých Ježíš hovořil, vlastně jenom brali. Ať dělali cokoli, jejich motivace byla vždycky stejná. Jediný, kdo skutečně něco dal, byla tato chudá žena. I když toho bylo tak málo, že to nebylo ani vidět.

Bohu nezáleží na tom, kolik mu toho dáme nebo kolik toho pro druhé uděláme. On nic z toho nepotřebuje. Jeho pozornost ale upoutá i nepatrné množství, pokud je věnováno milujícím srdcem, které se vydává ze všeho co má, anebo dává, čeho je schopno.

Co jsme se z dnešního evangelia mohli naučit o cestě k Bohu? Bůh nenaplní srdce svými dary a vzácnými poklady těm, kdo si ho sami naplňují na úkor druhých. Nejenže mu nejsou otevřeni, ale jejich srdce je již beznadějně plné. Naopak plné doušky života dá těm, kdo se vzdávají sebe sama pro Boha a pro druhé.

Autorem tohoto zamyšlení je trvalý jáhen Ing. Martin Lejsal

Zpět na E-neděle

 
Nahoru