Postranní panel
04.10.2018

27. neděle v mezidobí (B)

27. neděle v mezidobí (B)

Přišli farizeové a zeptali se Ježíše, smí-li se muž se ženou rozvést. Chtěli ho tím přivést do úzkých. Odpověděl jim: „Co vám přikázal Mojžíš?“ Řekli: „Mojžíš dovolil vystavit jí rozlukový list a rozvést se.“ Ježíš jim řekl: „Pro tvrdost vašeho srdce vám napsal tento příkaz! Na začátku při stvoření však (Bůh) ‚učinil (lidi) jako muže a ženu‘. ‚Proto opustí muž otce i matku, připojí se ke své ženě, a ti dva budou jeden člověk.‘ Už tedy nejsou dva, ale jeden. A proto: co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ V domě se ho učedníci ještě jednou na to zeptali. Řekl jim: „Kdo se rozvede se svou ženou a ožení se s jinou, dopouští se vůči ní cizoložství. Rozvede-li se žena se svým mužem a vdá se za jiného, dopouští se cizoložství.“ (Matky) přinášely k Ježíšovi děti, aby jim požehnal. Ale učedníci jim to zakazovali. Když to Ježíš viděl, rozmrzelo ho to a řekl jim: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království. Amen, pravím vám: Kdo nepřijme Boží království jako dítě, vůbec do něho nevejde.“ Bral je do náručí, kladl na ně ruce a žehnal jim.

 (Mk 10,2-16)

Na první pohled by se mohlo zdát, že dnešní text evangelia se zcela věnuje problematice manželství a rozvodu. Tak tomu ale není. Jsou zde dvě skupiny lidí, kteří přicházejí ke Kristu. Jedni proto, aby ho přivedli do úzkých či si nechali certifikovat tradiční, Mojžíšem danou možnost zapudit vlastní ženu, a druzí chtěli získat pro své děti požehnání.

Přestože se Kristus nevyhýbá setkáním s nikým, kdo k němu přichází s jakoukoli motivací, má otevřenou náruč plnou lásky zejména pro ty, kdo ho nechtějí pouze zneužít pro své názorové šarvátky či získat potvrzení svých nauk. Je zcela a plně odevzdán těm, kdo touží po jediném – po něm samotném.

Smutná diskuze o právní možnosti ukončení manželství je zakončena požehnáním těm, kdo jsou plodem takového svazku. Zatímco rodiče si řeší vzájemné spory a jeden či druhý uvažují o odchodu, Kristus v tichu a ve skrytosti objímá svým požehnáním maličké, kteří jsou největší obětí takových rodinných válek.

Kristus se při řešení tohoto etického problému neobrací do spleti pouček tradice či do právního systému, ale vrací se na počátek. Snad by prospělo nejedněm manželům, kdyby se více zamýšleli, jaké to mezi nimi bylo na počátku jejich vztahu. Nehledět pouze na přítomnost a nehledat cesty úniku, ale jít kousek do minulosti, kde lze nalézt cestu ke společnému zítřku.

Zpět na E-neděle

 
Nahoru