Postranní panel
29.03.2018

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (B)

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (B)

Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela u těch (pruhů) plátna, ale složená zvlášť na jiném místě. Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel ke hrobu první, viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli Písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých.

Viz Jan 20,1-9
 
E-vangelium on-life
 

Rozložená plátna s rouškou ležící zvlášť jsou znamením toho, že Pán tam není a že nebyl ukraden. Když to milovaný učedník uvidí, uvěří v Ježíše, Pána života, aniž ho uvidí. On je prototypem těch, kdo po něm uvěří v Ježíše, aniž ho uvidí, skrze znamení, o kterých bude sám evangelista vyprávět. Tento „druhý“ učedník vidí srdcem. Láska je počátkem víry, která dává život. Spojení vidění a věření chce říct, že víra není vůbec slepá, nýbrž je zrakem otevřeným pro realitu.

Ke stažení:
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (B) (JPG, 447 kB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru