Postranní panel
22.03.2018

Květná neděle (B)

Květná neděle (B)

Když byl Ježíš v Betánii v domě Šimona Malomocného, přišla k němu při jídle žena s alabastrovou nádobkou drahocenného oleje z pravého nardu, rozlomila nádobku a olej mu vylila na hlavu. Někteří to však těžce nesli a mezi sebou si říkali: „Nač došlo k takovému plýtvání tím olejem?"

Viz Mk 14,1 – 15,47

E-vangelium on-life


Ze všech čtyř ročních cyklů (A, B, C) v roce B evangelium o Ježíšově umučení začíná nejvíc zeširoka. V roce A (čte se Mt 26,14 – 27-66) v evangeliu Květné neděle sledujeme události od Jidášovy nabídky kolaborace při Ježíšově zajetí. V roce C (čte se Lk 22,14 – 23,56) jsme uvedeni přímo do večeřadla. Mimochodem, na Velký pátek (čte se Jan 18,1 – 19-42) se k Ježíši a jeho učedníkům připojujeme až tehdy, když už z večeřadla vyšli a vcházejí do zahrady za potokem Kedron.

V ročním cyklu B je na Květnou neděli naším průvodcem evangelista Marek a my máme možnost přidat se k Ježíšovým učedníkům už dva dni před velikonocemi. Dostáváme pozvání na oběd či večeři v domě jistého Šimona Malomocného v Betánii a jsme svědky podivného gesta jedné ženy, která jen tak, z ničeho nic, rozlamuje alabastrovou nádobku a vylévá Ježíši na hlavu vonný olej. Zvláštní událost. Informuje o ní i Matouš, něco podobné uvádí i Jan, ale jen v ročním cyklu B je součástí pašijového evangelia Květné neděle. Ano, sám Ježíš sice vysvětluje, že událost tajemně souvisí s jeho pohřbem, ale přece... Nemohlo se to trochu zkrátit a jít (jako v ostatních dvou liturgických cyklech) přímo k věci? (Vždyť už beztak je liturgie Květné neděle dost dlouhá.) Nu, zkracováním bychom možná „ušetřili“ chvilku času, ale právě na podobném „šetření“ a kalkulování klopýtli i někteří hosté v domě Šimona Malomocného.

Rozdílnost liturgických cyklů nám dává příležitost vidět (a hlavně prožívat) Ježíšovo tajemství pokaždé v jiném světle. Tento rok do pašijí křehce vstupujeme ve světle s alabastrově bělavým zabarvením a za výrazné vůně drahocenného nardu. Právě tyto „nepotřebné“ detaily nám pomáhají opustit náš zaběhnutý způsob uvažování založený na systému „skutek – výsledek, vyplatí se – nevyplatí se, investice – zisk“ a uvádí nás do Božího systému, který staví na principu „ z lásky“ a „zdarma“.

Nepochopitelné a na první pohled „zbytečné“ gesto nějaké ženy nám v kontextu pašijového příběhu pomáhá pochopit, že tou nejvzácnější alabastrovou nádobou je vlastně sám Ježíš. Tato nádoba bude zanedlouho rozlomena a na všechny (nejen na ty, kdo si to zaslouží) se vylije drahocenný olej Boží lásky. Avšak podobně jako se tenkrát našli odborníci, kteří hned přepočítávali cenu vonného oleje podle aktuálního kurzu, tak se vždy najdou „experti“, kteří tajemství Ježíšova utrpení buď nepochopí vůbec, nebo si ho vyloží po svém.

Kromě toho, právě rozlomená alabastrová nádobka, kterou už nejde slepit, a pomíjivá vůně nardu, kterou už nelze zachytit a znovu prodat, je spolehlivým vzorcem, podle něhož lze Ježíšovo velikonoční tajemství správně přepočítat do souřadnic našeho života. Totiž vždy, když máme odvahu plýtvat svou láskou, ačkoli nám nikdo netleská, ba dokonce, ačkoli ji někdo shazuje, tehdy se hlásá Ježíšovo „nepochopitelné“ evangelium. A pokaždé, když máme odvahu definitivně oželet své alabastrové nádobky, na nichž nám tak záleží, stáváme se nádobou, z níž lze načerpat pravý olej Kristovy lásky.

Ke stažení:
Květná neděle (B) (JPG, 1 MB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru