Postranní panel
15.03.2018

5. neděle postní (B)

5. neděle postní (B)

Mezi těmi, kdo přišli do Jeruzaléma jako poutníci, aby se o svátcích zúčastnili bohoslužeb, byli i někteří pohané. Ti přišli k Filipovi, který byl z galilejské Betsaidy, a prosili ho: „Pane, rádi bychom viděli Ježíše.“
Filip šel a řekl to Ondřejovi; Ondřej a Filip pak šli a pověděli to Ježíšovi. Ježíš jim na to řekl:
„Přišla hodina, kdy Syn člověka bude oslaven. Amen, amen, pravím vám: Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo; odumře-li však, přinese hojný užitek.“

Viz Jan 12,20-33

E-vangelium on-life
Nakonec se ani nedovíme, jak to s těmi pohany dopadlo. Viděli Ježíše anebo odešli s prázdnou? Proč nás tak evangelista napíná, když pak ani nedovypráví to, co načal?! Odpověď na otázku, zda se pohané setkali s Ježíšem či ne, nezná evangelista, ale my. Těmi „pohany“ jsme totiž my. My všichni jsme potomci nežidovských národů, pro které přišel Spasitel též. My ale nemáme možnost dotknout se Ježíše „z masa a kostí“, naše jediná cesta k „Synu člověka“, který nám otevírá věčný život, vede přes apoštoly. Jistě, ne přes Filipa z Betsaidy nebo Ondřeje, ale skrze jejich nástupce, kteří už po tisíce generací věrně předávají poselství evangelia dál. A jejich prostřednictvím se nám dostává téže odpovědi, jaké se dostalo těm pohanům, kteří se ve jménu všech svých „potomků“ obrátili na Filipa a Ondřeje. Na první pohled se sice zdá, jako by Ježíš na jejich prosbu vůbec nereagoval, a začal mluvit o něčem úplně jiném. Pokud se však zaposloucháme pozorněji, zjistíme, že Ježíš odpovídá zcela přesně jim i nám, tak jako všem, kteří ho kdykoliv budou chtít vidět. Odpovídá jim i nám, že „místo“, kde ho můžeme nejen vidět, ale i následovat a být s ním, není kdesi tam „nahoře“, kde se podle představ tohoto světa „kuchtí“ velká sláva, ale dole – tam, kde padají zrna ochotná odumřít, aby předala život dál. Evangelista tedy nepřináší rozuzlení, zda pohané Ježíše uviděli, nebo neuviděli. Nechává prostor našemu řešení a našemu rozhodnutí, zda Ježíše najdeme a uvidíme…

Ke stažení:
5. neděle postní (B) (JPG, 469 kB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru