Postranní panel
07.09.2017

23. neděle v mezidobí (A)

23. neděle v mezidobí  (A)

Ježíš řekl svým učedníkům: „Když tvůj bratr zhřeší proti tobě, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dá-li si od tebe říci, svého bratra jsi získal. (...)
Amen, pravím vám: Všecko, co svážete na zemi, bude svázáno na nebi, a všecko, co rozvážete na zemi, bude rozvázáno na nebi.“

Viz Mt 18,15-20

Nebuďte nikomu nic dlužni – jen vzájemnou lásku. Neboť kdo druhého miluje, splnil zákon.

Viz Řím 13,8-10

E-vangelium on-life
Vzít na sebe kříž je vzkaz minulé neděle a poslání dnešní neděle „svazovat a rozvazovat“ je neodmyslitelnou součástí tohoto kříže. Co svážete na zemi, bude svázáno v nebi, a co rozvážete na zemi, bude rozvázáno v nebi – společenství Kristových následovníků má stejné poslání jako Petr (viz Mt 16,16 – evangelium 20. neděle). Je totožné s posláním Božího Syna, který „přišel zachránit, co se ztratilo“ (srov. Mt 18,11). Zodpovědnost Kristových učedníků je tedy veliká! Mají na zemi pokračovat v poslání Božího Syna tím, že budou získávat své bratry – tj. vracet Otci zatoulané syny. Zodpovědnost je obrovská právě proto, že bratr, který se prohřeší, bude mít pozitivní nebo negativní vztah k nebeskému Otci podle toho, jak se k němu postaví bratři a sestry na zemi. Jejich postoj (přijetí či odmítnutí, odpuštění či zanevření) ho svazuje nebo rozvazuje ve vztahu k Otci v nebi. Jen ten, kdo získá svého bratra, naplňuje zákon, neboť skutečně miluje (viz Řím 13,10).

Ke stažení:
23. neděle v mezidobí (A) (JPG, 330 kB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru Změnit předvolby cookies