Postranní panel
24.08.2017

21. neděle v mezidobí (A)

21. neděle v mezidobí (A)

Když Ježíš přišel do kraje u Césareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“
Odpověděli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.“
Řekl jim: „A za koho mě pokládáte vy?“

Viz Mt 16,13-20

Ó, jak bezedná je Boží štědrost, moudrost i poznání! Jak neproniknutelná jsou jeho rozhodnutí a neprobádatelné způsoby jeho jednání!
Viz Řím 11,33-36

E-vangelium on-life
Ten, který je (viz Jan 8,24 a srov. Ex 3,14), se ptá svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka? ... A za koho mě pokládáte vy?“ Neptá se kvůli pochybnostem o vlastním poslání. Jeho otázka je otázkou lásky, která se člověku zjevuje a touží být poznána. Jeho cesty a jeho způsoby jsou však pro nás neproniknutelné a neprobádatelné (viz Řím 11,33).
Chtěli bychom víru, která by zodpověděla naše otázky. Ježíš však navazuje vztah, v němž otázky klade. Hledáme víru, která by rychle a spolehlivě vyřešila komplikace, které se v životě přihodí – nezřídka (či dokonce většinou) i naším přičiněním. Kristus však nabízí vztah, který velmi často (nebo dokonce většinou) komplikace způsobuje. A čím opravdověji a upřímněji se zajímám o druhého, tím více se zmenšuje mé vlastní pohodlí. I Petrova „funkce“ svazovat a rozvazovat je spíše o zodpovědnosti a nepříjemnostech než o „dobrém bydle“.
Víra není ani vyřešením otázky, zda Bůh je, nebo není. Víra je živým vztahem, který začíná tehdy, když se přestanu jen ptát a dovolím Bohu, aby se ptal on. Tak se člověk stává učedníkem a Mesiáš, Syn živého Boha, pro něho není jedním z dávných, velmi vzdálených myslitelů či poučkou ze zažloutlého katechismu po babičce, nýbrž živou bytostí, kterou oslovuje „Ty“. Do hlubin Boží štědrosti, moudrosti a poznání (viz Řím 11,33) se však nedá vloupat jako do zrezivělé pokladničky. Toto bohatství zjevuje sám nebeský Otec těm, kteří dovolí jeho Synovi, aby jim kladl otázky (i ty nepříjemné a bolestivé), a kteří se nebojí na ně hledat odpověď. I tehdy, když riskují, že se ještě spálí, než skutečně pochopí, jakým Mesiášem je Ježíš Kristus (viz Mt 16,21-27 – evangelium následující neděle), a budou ho chtít následovat i na kříž.

 

Ke stažení:
21. neděle v mezidobí (A) (JPG, 506 kB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru Změnit předvolby cookies