Postranní panel
17.08.2017

20. neděle v mezidobí (A)

20. neděle v mezidobí (A)

Ježíš odešel z Genezareta a odebral se do tyrského a sidónského kraje. A tu z toho kraje vyšla jedna kananejská žena a křičela: „Smiluj se nade mnou, Pane, synu Davidův! Moje dcera je krutě posedlá.“ Ale on jí neodpověděl ani slovo. 
Viz Mt 15,21-28

Evangelium on-life

Rozhodujícím faktorem spásy není příslušnost k etniku nebo církvi, ale víra v Ježíše Krista a jeho moc, která pramení v jeho Božství. A také připravenost onu spásu přijmout se vším, co přináší a také vyžaduje. Ježíš testuje onu připravenost tím, že ji přirovnává k psíkům, kterým se hází drobty pod stůl – a ona to přijímá. A ve hře je láska – láska oné ženy k její dceři, pro kterou chce uzdravení. Ta ji uschopňuje k víře, která nakonec vede k úspěchu.

Ke stažení:
20. neděle v mezidobí (A) (JPG, 494 kB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru Změnit předvolby cookies