Postranní panel
03.08.2017

Svátek Proměnění Páně (A)

Svátek Proměnění Páně (A)
Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn: jeho tvář zazářila jako slunce a jeho oděv zbělel jako světlo.

Viz Mt 17,1-9 
 
 
Evangelium on-life
 

Petrovi, Janovi a Jakubovi se dostalo zvláštního privilegia. Mohli zažít proměněného Ježíše, který najednou nebyl ten jejich Mistr, na kterého byli zvyklí, ale někdo jiný. I když většinu dění prospali jako v narkóze, přece jen zažili, jak se Ježíš při modlitbě proměnil, nejen že zbělel jeho šat, ale „jeho tvář nabyla nového vzhledu“.

Nepřipomíná to Ježíšovu jinakost po zmrtvýchvstání? A kdo je ten jiný Ježíš? Hlas v oblaku to říká i nám: „Toto je můj vyvolený Syn, toho poslouchejte.

Ke stažení:
Svátek Proměnění Páně (A) (JPG, 251 kB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru Změnit předvolby cookies