Postranní panel
29.06.2017

13. neděle v mezidobí (A)

13. neděle v mezidobí (A)

Ježíš řekl svým apoštolům: „Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mě hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mě hoden. A kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mě, nalezne ho.

Viz Mt 10,37-42

E-vangelium on-life

Trojnásobné „není mě hoden“ je jako hranice, která pevně a neúprosně vymezuje množinu těch, kteří nejsou hodni Ježíše a jeho lásky, neboť milují víc někoho jiného, resp. něco jiné, než jeho. Pokud však přečteme celé Matoušovo evangelium, žádné opačné vymezení, žádnou definici těch, kteří by byli hodni Ježíše a zasluhovali si jeho lásku a milosrdenství, nikde nenajdeme. Ani ostatní tři evangelia nikde nezmiňují, že by byl někdo Ježíše hoden. Kromě toho přezkoumáme-li zodpovědně své životní postoje, zda opravdu vždy milujeme Krista víc než všechno ostatní a zda opravdu důsledně a každý den bereme svůj kříž na cestě za ním, asi sotva můžeme spokojeně prohlásit, že jsme ho opravdu hodni. Zdá se tedy, že množina těch, kteří nejsou Krista hodni, musí nutně praskat ve švech, zatímco množina těch, kteří ho jsou hodni, naprosto jistě zeje prázdnotou. Ježíš však nezůstává u toho, že by pouze poukázal na skutečnost, že ho nikdo z lidí není hoden. To by byla zoufalá situace, z níž není východiska. Naopak, Ježíš předkládá její řešení. To je obsaženo v jeho následujících slovech: Kdo ztratí svůj život pro mě, nalezne ho. Kdo přijímá, dostane... kdo dává a ujímá se druhých, nepřijde o svou odměnu. Řešení tedy nespočívá v tom, že začneme horečně „sbírat body“, které by prokázaly naši hodnost. Logika Božího království je zcela opačná. Pouze ten, kdo dokáže ztratit zaměřenost na svůj výkon a na odměnu, ten, kdo dává, místo toho, aby shromaždoval a sbíral, kdo se ujímá druhých, místo toho, aby zachraňoval sebe, kdo přijímá, místo toho, aby si sám bral, ten, kdo ztratí svůj život a otevře své srdce i ruce tomu, aby ho životem obdařil sám nebeský Otec, nejenže dostane odměnu spravedlivého, ale sám Spravedlivý bude jeho odměnou (srov. Mt 5,1-11).

Ke stažení:
13. neděle v mezidobí (A) (JPG, 344 kB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru Změnit předvolby cookies