Postranní panel
08.06.2017

Slavnost Nejsvětějši Trojice (A)

Slavnost Nejsvětějši Trojice (A)

Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v něho věří, není souzen; kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.
Viz Jan 3,16-18

E-vangelium on-life
Je zvláštní, že když slavíme slavnost Nejsvětější Trojice, tak v evangelijním úryvku se Božská Trojice jako taková nezmiňuje. Vzpomíná se Otec a Syn, ale o Duchu svatém nepadne ani slovo. Ale je tak tomu doopravdy?
Bůh tak miloval svět… – Jak Bůh miluje? Svatý Augustin hovoří, že láska mezi Otcem a Synem je Duch Svatý: „Otec je ten, který miluje, Syn je ten, který je milovaný, a Duch Svatý je láska“ (srov. De Trinitate VIII 10,14; IX 2,2).
Sice to zní velmi zvláštně, ale můžeme říct, že to, jak Bůh miluje, je v podstatě sám Duch Svatý.
Dal svého jednorozeného Syna… – Jak přišel na svět Boží Syn? „Duch Svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní, říká archanděl Marii při zvěstování (viz Lk 1,35).
Bůh poslal Syna na svět, aby se skrze něho svět spasil. – Jak dojde člověk spásy? „Jestliže se nenarodí někdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království,“ vysvětluje Ježíš Nikodémovi (viz Jan 3,5). Je to opět Duch Svatý, kdo působí.
Kdo v něho věří, není souzen. – Jak může člověk uvěřit v Krista? „Jenom pod vlivem Ducha svatého může někdo říci: »Ježíš je Pán.«“ (1Kor 12,3).
Evangelista Jan v dnešním úryvku, představuje tajemství Boží Trojice, a to dokonce tak, aniž by se výslovně o všech osobách zmiňoval, jako kdyby chtěl říct: „I vy můžete představit tajemství milujícího trojjediného Boha v těch „pár verších“ svého života, aniž byste o něm jen teoreticky koumali. A za každým vaším skutkem a za každým vaším pohybem má stát působení Ducha svatého, který všechno oživuje.“

Ke stažení:
Slavnost Nejsvětějši Trojice (A) (JPG, 625 kB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru Změnit předvolby cookies