Postranní panel
02.03.2017

1. neděle postní (A)

1. neděle postní (A)

Ježíš byl vyveden od Ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla.
Viz Mt 4,1-11

E-vangelium on-life
Už od počátku je půst prožíván jako období bezprostřední přípravy na křest, který se slaví o velikonoční vigílii. Celé postní období je tak cestou k velkému setkání s Kristem, k začlenění do Krista a tedy k obnově života. My jsme už pokřtění, ale často se stává, že křest není v našem každodenním životě moc účinný. Proto je i pro nás půst obnovou katechumenátu, obnovou, v níž se opět obracíme ke svému křtu, abychom ho znovu objevili, do hloubky prožili a abychom se tak nanovo stali skutečnými křesťany. Půst je tedy příležitostí „znovu se stát křesťany“ prostřednictvím stálého procesu vnitřní změny a prohlubování poznání Krista a lásky k němu.

Benedikt XVI. 21.2.2007

Ježíš byl vyveden od Ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. - U všech tří synoptiků Ježíšovu pobytu na poušti předchází křest. Křtem jsme i my začleněni do Krista a dostáváme podíl na jeho prorockém, kňěžském a královském úřadu. Proto je velmi významné, že právě na začátku postu liturgie představuje Ježíše, jak vítězně vychází z pokušení na poušti a zjevuje se jako pravý Prorok, Kněz a Král.

Na pokušení materialistického chápání spásy „...řekni, ať se z těchto kamenů stanou chleby“ Ježíš – pravý Prorok reaguje: „Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst.“ Učí tak nás všechny, kteří jsme povolaní být proroky podle jeho vzoru, neztotožňovat spásu s pouhým humanismem usilujícím o všeobecné blaho, ale usměrňovat pohledy lidí výš a dál.

Vítězstvím nad pokušením stavět vztah k Bohu na zázračných projevech Jeho přízně – “... vrhni se dolů. Je přece psáno: »Svým andělům dá o tobě příkaz, takže tě ponesou na rukou... – Ježíš – Kněz učí, že pravá bohoslužba a věrnost všeobecnému kněžství je přinášet svůj život (se všemi všedními drobnostmi) jako duchovní oběť.

Vítězstvím nad pokušením chápat svobodu jako vládnutí nad druhými: „To všecko ti dám...“ Ježíš – Král ukazuje, že pravá svoboda a skutečná královská důstojnost spočívá ve službě.

 

Ke stažení:
1. neděle postní (A) (JPG, 583 kB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru Změnit předvolby cookies