Postranní panel
26.01.2017

4. neděle v mezidobí (A)

4. neděle v mezidobí (A)

Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci.
Otevřel ústa a učil: "Blahoslavení..."
Viz Mt 5,1-12a

E-vangelium on-life
Ježíš uviděl zástupy..., přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil... – Komu jsou vlastně určena blahoslavenství? Zástupům nebo jenom učedníkům? Všem nebo jenom někomu? Jsou blahoslavenství „povinná“ pro všechny následovníky Krista anebo jsou „dobrovolná“ pro ty, kteří chtějí být v následování „radikálnější“? Nuže, můžeme se zeptat: Komu je určena blaženost? Všem anebo jenom někomu? Je radost pro člověka povinná anebo je dobrovolná pouze pro ty, kteří chtějí žít život nějak „plněji“ Kdo najde odpověď na tuto otázku, umí si odpověď i na tu první....

... a možná zjistí, že nedosáhne pravé radosti ten:

- kdo ji ztotožňuje s tím, co vlastní;

- kdo ji měří podle intenzity příjemných emocí;

- kdo si myslí, že si ji vynutí tím, že bude mít vždy poslední slovo;

- kdo si ji zaměňuje se samolibým uspokojení ze splnění všech předepsaných povinností;

- kdo chce být majitelem a správcem těch, které miluje;

- kdo si ji zaměňuje s vynuceným pořádkem a respektem;

- kdo si ji plete s pohodlným a bezbolestným řešením situací;

Radujte se a jásejte! – Z gramatického hlediska je to rozkaz. Že by to tedy bylo jedenácté přikázání...? V tom případě je hřích, když nemám v srdci radost. Je tedy pro křesťana povinné radovat se a jásat nebo je to jen doporučení pro nadšené dobrovolníky...?

 

Ke stažení:
4. neděle v mezidobí (A) (JPG, 359 kB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru Změnit předvolby cookies