Postranní panel
25.09.2014

Slavnost sv. Václava, hlavního patrona Čech

Slavnost sv. Václava, hlavního patrona Čech

Ježíš řekl svým učedníkům:
„Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě!
Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho."

Viz Mt 16,24-27

E-vangelium on-life
Kdo chce... – To, co nabízí Ježíš, vyžaduje rozhodnutí vrcholně svobodné a zároveň vrcholem lidské svobody je kráčet po té cestě, po níž kráčel Boží Syn. Následovat ho znamená vydat se na cestu skutečného exodu – vyjit z otroctví sobectví a smrti. Kristus je oblakem a ohnivým sloupem, který nás vede ke svobodě (srov. Num 9,15-23). Zapřít sám sebe, tj. své já zdeformované lží a sobectvím, znamená dovolit, aby se zrodilo nové já – už ne obrácené do zrcadla v marném sebeobdivu, nýbrž obrácené k druhým. A neustálý zápas s vlastním sobectvím je tím nejtěžším křížem každého člověka.
Prvním impulsem našeho jednání je pomoci hlavně sobě, zachránit si život za každou cenu. Proto jednáme sobecky, a tudíž místo toho, abychom se skutečně zachránili, život ztrácíme. Pravý život totiž spočívá pouze v lásce a ten, kdo miluje doopravdy, je schopen položit i svůj život (srov. Jan 15,13).

 

Ke stažení:
Slavnost sv. Václava, hlavního patrona Čech (JPG, 332 kB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru