Postranní panel
14.08.2014

20. neděle v mezidobí A

20. neděle v mezidobí A

Žena přišla, klaněla se mu a prosila: „Pane, pomoz mi!“ On jí však odpověděl: „Není správné vzít chléb dětem a hodit ho psíkům.“ Ona řekla: „Ovšem, Pane, jenže i psíci se živí kousky, které padají ze stolu jejich pánů.“ Nato jí řekl Ježíš: „Ženo, jak veliká je tvá víra! 

Viz Mt 15-21-28

E-vangelium on-life

Jak je možné, že Ježíš, jenž se jindy nezdráhá odpovídat ani na zákeřné otázky těch, kteří by ho rádi chytili za slovo (viz Mt 22,15-33), nyní neodpovídá ani slovo kananejské ženě, která prosí o smilování? Důvod může být ten, že Ježíš nechce této ženě odpovídat slovy, protože on sám je jediným Slovem, které ji může dát odpověď. A reakce ženy na Ježíšovu poznámku o chlebě, dětech a psících dokazuje, že je schopna a připravena tuto odpověď, toto Slovo, přijmout. Ježíš přirovnal Izraelce k dětem, Kananejce k psíkům a své působení k chlebu. Žena velmi trefně přirovnává svou žádost ke kousku (dle ekumenického překladu ke drobtu), který pouze padá ze stolu. Jak úžasný musí být tento chléb, je-li osvobození dcery od posedlosti ve srovnání s ním pouze drobtem, který spadne ze stolu! A jak bohatý a dobrý musí být tento hostitel, padají-li z jeho stolu takové drobty!  Kananejská žena právě vyznala svou víru v tento Chléb a v tohoto Hostitele. Navzdory velkému utrpení v její rodině je vyslyšení její prosby pouze drobtem ve srovnání s velikostí Pána, v něhož věří a na něhož se upíná. Zdá-li se, že Pán neodpovídá ani slovo na naše úpěnlivé prosby a modlitby, není to snad proto, že trváme na tom, aby nám dal pouze drobty, které padají ze stolu, zatímco on by nás rád nasytil Chlebem, jímž je on sám?

Ke stažení:
20. neděle v mezidobí A (JPG, 361 kB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru