Postranní panel
17.04.2014

Zelený čtvrtek 2014

Zelený čtvrtek 2014

Řekněte celému společenství Izraele: „Desátého dne tohoto měsíce ať si každý opatří beránka pro rodinu, jehně pro dům. Uchováte ho až do čtrnáctého dne tohoto měsíce, kdy ho k večeru zabije celé shromážděné společenství Izraele.

Pak ať vezmou trochu jeho krve a pomažou jí obě veřeje i příčný trám nad nimi v domech, kde ho budou jíst.

[...] 

Nad všemi egyptskými bohy vykonám soud. Já, Hospodin. Pro vás však bude krev beránka složit jako znamení na domech, že tam přebýváte. Když uvidím krev, přejdu vás, a tak uniknete ničící ráně, až budu  zabíjet po egyptské zemi.“

Viz Mt Ex 12,1-8.11-14

Liturgi@ on-life

V popisu, jak má společenství Izraele prožít noc, kdy Hospodin přejde egyptskou zemí a pobije všechno prvorozené, výrazně vystupuje do popředí ustanovení o tom, aby izraelské rodiny pomazaly obě veřeje a příčný práh dveří svých domů krví beránka. Svatopisec přitom zdůrazňuje, že tato krev bude znamením, které Hospodin uvidí, až bude přecházet Egyptem, a takto označené domy nestihne ničící ranou.

Starozákonní bibličtí autoři se vyjadřují velmi živě a názorně. Rádi používají plastické příklady a přirovnání. Proto jsou v biblických knihách často i ty nejhlubší pravdy o Bohu a jeho vztahu ke světu a k člověku vyjádřeny za pomoci působivých a zároveň velmi jednoduchých obrazů.

Jako inteligentní čtenáře (či posluchače) by nás tedy neměl překvapit, či dokonce odradit, obraz Boha, který kráčí egyptskou zemí a dívá se, které dveře jsou označeny beránkovou krví. Poselství, které chce biblický autor předávat stále novým a novým generacím, není o tom, jak Bůh kráčí po ulicích nějakého egyptského města a dívá se, které dveře domů jsou nějak označené, ale o tom, že Bůh je přítomen v dějinách svého lidu a zcela konkrétně zasahuje v jeho prospěch.  A proto lze říci, že znamení, na které se v tomto biblickém textu klade důraz, není adresováno Bohu, ale člověku. Znamení na dveřích neslouží Bohu, aby věděl, který dům komu patří. Znamení na dveřích slouží člověku. On potřebuje tato konkrétní gesta a symboly, aby dovedl živě vnímat, že Bůh o něm ví a stará se o něj. I toto znamení pak zároveň slouží jako příprava na den, kdy Bůh odloží všechna znamení a už se nepřiblíží k lidem prostřednictvím nich, nýbrž zcela bezprostředně – v osobě svého Syna.

Ke stažení:
Zelený čtvrtek 2014 (JPG, 288 kB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru