Postranní panel
17.05.2013

Slavnost Seslání Ducha svatého

Slavnost Seslání Ducha svatého

Když lidé přitáhli od východu, nalezli rovinu v zemi Šinear a usadili se tam. Tu řekli jedni druhým: „Pojďme, vystavme si město s velmi vysokou věží a proslavme se tím, abychom se nerozptýlili po celé zemi!“
Viz Gn 11,1-9

Jedním ze starozákonních úryvků, které se mohou číst o vigilii Slavnosti Seslání Ducha svatého, je příběh z První knihy Mojžíšovy o stavbě babylonské věže. Na první pohled by se mohlo zdát, že Hospodin je nepřítelem jednoty mezi lidmi, když se rozhodl uvést ve zmatek jejich jazyk a překazit jejich stavební záměry. Vždyť co špatného je na rozhodnutí postavit si město s věží?! Je to snad špatné, chtějí-li lidé držet pohromadě?! V záměru postavit město s velmi vysokou věží, je do jisté míry možné zahlédnout zvrácenou ambici být jako Bůh, kterou do lidského srdce zasel lstivý had (viz Gn 3,4). V samotném textu se však nikde nezmiňuje, že by se touto stavbou lidstvo výslovně chtělo stát Božím konkurentem. Proč tedy Hospodinovi tak vadí, že všichni mají jeden jazyk a vytrvale jdou za uskutečněním svých záměrů?

Některé biblické výklady čtou tento úryvek ve světle správy o stvoření, kde Bůh požehnal lidem se slovy: „Ploďte a množte se, naplňte zemi a podmaňte si ji!“ (viz Gn 1,28). Čteme-li tedy příběh o stavbě věže v tomto světle, můžeme v něm zahlédnout neochotu lidstva plnit tento úkol. Hospodin lidem svěřil poslání naplnit zemi, ale oni se rozhodli, že se usadí na rovině, kterou si sami vyhlédli, a postaví si město s věží, aby se nerozptýlili po celé zemi. Stvořitel je milovníkem rozmanitosti, která s sebou nese tvořivost a plodnost, ale lidé v zemi Šinear se uzavírají v uniformitě, která ústí pouze do egoizmu. Prastarý blízkovýchodní příběh ani po tisíciletích neztrácí na aktuálnosti. Naopak, „babylonský virus“ dále přežívá v těch nejrozmanitějších mutacích. Někdy se převleče za politickou ideologii a všemi prostředky hubí všechny, kdo si troufají vyznávat jiné hodnoty než laciný blahobyt v městě s vysokou věží. Jindy se naopak zahnízdí na rovině těch nejzákladnějších mezilidských vztahů (partnerství a rodina) a velmi subtilním způsobem zesměšňuje všechny, kdo trvají na tom, že opravdová jednota je možná pouze v rozmanitosti... Jindy zas... 

Kéž nás naplní a chrání před „babylonským virem“ tentýž Duch, který o letnicích sjednotil Party, Médy, Elamity, Židy, Egypťany, Římany... a mnohé další v naslouchání radostné zvěsti o velkých Božích skutcích (viz Sk 2,1-11).

Ke stažení:
Slavnost Seslání Ducha svatého  (JPG, 1 MB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru