Postranní panel
28.03.2013

Zelený čtvrtek (Coena Domini)

Zelený čtvrtek (Coena Domini)

Kard. Jorge Mario Bergoglio SJ, arcibiskup Buenos Aires
Homilie na Zelený čtvrtek při mši Coena Domini 21. dubna 2011

Evangelní úryvek, který jsme právě slyšeli, nám říká, že Ježíš nás miloval a miloval nás až do krajnosti. Prostřednictvím tohoto tvrzení nám svatý Jan sděluje, co učinil Ježíš: vstal od večeře, odložil svrchní šaty, uvázal si zástěru a začal učedníkům umývat nohy. V té době to byl běžný úkon při židovském stolování, avšak tuto práci vykonávali otroci. Byla to opovrženíhodná práce, a proto ji žádný svobodný občan nedělal. Dělal ji otrok. A Ježíš se ponížil. Vzal na sebe podobu otroka. Myl nohy. Petrovi říká: „Jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou podíl,“ a pak vysvětluje: „Vy mě nazýváte Mistrem a Pánem, a to právem: to skutečně jsem. Jestliže jsem vám tedy umyl nohy, já, Pán a Mistr, máte také vy jeden druhému umývat nohy.“ Sloužit... umývat nohy jako projev služby. Láska je služba a všechny schopnosti, které každý z nás má, máme k službě. Pokud mám autoritu, je to k službě. Každý z nás si musí říci: „Mám-li autoritu, je to k službě.“ I vy, mámy, které máte děti, kterým máte umývat nohy, kterým máte sloužit... A co znamená sloužit pro matku? Pečovat o děti. Vychovávat je. Pomáhat jim, aby rostly, aby se z nich stali dobří lidé.  Celý váš život je životem služby vašim dětem. Žena je šťastná, když činí šťastným své dítě, když slouží svým dětem, aby rostly ve zdraví a v síle.

Ježíš žádá, ať se nikdo nepovyšuje. Kdo má moc, kdo má autoritu, ať ji používá ke službě. Všechno ostatní je zbytečné. Ježíš, který je Bůh i člověk, má vždy otevřené ruce k dávání a rozdávání se druhým. Proto nás žádá, abychom nebyli egoisty, neboť egoista má ruce sevřené a vždy shrabuje jen pro sebe. To nás učí Ježíš, a proto ve jménu církve a v Ježíšově jménu nyní zopakuji totéž gesto. Umyju nohy vám, matkám a budoucím matkám – jako projev služby všem. Toto gesto je vyjádřením touhy po tom, co chce církev dělat vždycky: sloužit. Ačkoliv se jí to vždy úplně nedaří, chce to dělat. Sloužit je potřebné celou bytostí, mocí, autoritou, možnostmi. Pokud nám Bůh toto všechno daroval, máme to ke službě.

Nyní tedy společně prožijeme tuto slavnost, ale pamatujme si její význam: „Vy mě nazýváte Mistrem, avšak jsem zde, abych sloužil.“ Každá máma a každý z nás ať přemýšlí, jak můžeme stále lépe sloužit svým bližním, svým dětem, své rodině...

Blahoslavená Panna, která byla tak blízko Ježíši i jeho Otci, ať nás učí, jak máme všechno dávat do služby druhým.

Ke stažení:
Zelený čtvrtek (Coena Domini) (JPG, 1 MB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru Změnit předvolby cookies