Postranní panel
13.03.2013

5. neděle postní (cyklus C)

5. neděle postní (cyklus C)

Tak praví Hospodin, který vytvořil v moři cestu, v mohutných vodách stezku, který vyvedl vozy i koně, vojsko i silné reky; všichni spolu leží, již nevstanou, jako knot zhasli, dohořeli. „Nevzpomínejte na věci minulé, nedbejte na to, co se dávno stalo! Hle, já dělám věci nové, teď již vzcházejí, což to neznáte? Cestu vytvořím na poušti a řeky na neschůdných místech. Divoká zvěř mě oslaví, šakalové a pštrosi, že jsem dal vodu na poušti, řeky na neschůdných místech, abych napojil svůj lid, svého vyvoleného. Ten lid jsem stvořil pro sebe, bude hlásat mou chválu.

Iz 43,16-21

Neznámý prorok (tzv. Deuteroizaiáš), který povzbuzuje izraelský lid v babylonském zajetí, určitě nevybízí lidi k tomu, aby zapomněli na své dějiny. Vždyť i on sám připomíná činy Hospodina, „který vytvořil v moři cestu, v mohutných vodách stezku, který vyvedl vozy i koně, vojsko i silné reky“. Prorokova výzva „Nevzpomínejte na věci minulé, nedbejte na to, co se dávno stalo!“ neznamená, že by lidé měli hodit všechnu svou minulost za hlavu a bezmyšlenkovitě žít jen pro přítomnou chvíli, nebo se s neomezenou naivitou upínat k budoucnosti. Znalost dějin spásy v životě jednotlivce, národa i církve je bezesporu důležitá jak pro současnost, tak pro budoucnost. Minulé události však nemají být měřítkem, které by vymezovalo – či dokonce omezovalo – naši otevřenost Hospodinovu působení. Přílišná zahleděnost do toho, „jak to bývalo kdysi“, by mohla způsobit, že ustrneme a nebudeme schopni rozeznat, co nového a svěžího nám Hospodin chce nabídnout. A prorok, který k nám promlouvá, chce, abychom se Hospodinově novosti otevírali úplně ve všech oblastech života – i na zdánlivě neschůdných místech.

Ke stažení:
5. neděle postní (cyklus C) (JPG, 1 MB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru