Postranní panel
30.11.2012

1. neděle adventní C

1. neděle adventní C

Hle, blíží se dni – praví Hospodin – kdy splním sliby, které jsem dal o Izraelovu a o Judovu domu. V ty dny, za toho času vzbudím Davidovi zákonitý výhonek, který bude uskutečňovat právo a spravedlnost na zemi. Za těch dnů dojde Juda spásy a Jeruzalém bude bydlet v bezpečí. To je jméno, kterým ho budou nazývat: „Hospodin je naše spravedlnost.“

Jer 33,14-16

 

V liturgickém cyklu C k nám v prvním čtení promlouvá pokaždé jiný starozákonní prorok. Adventem nás tak provázejí čtyři různé osobnosti a od každé z nich se můžeme něčemu naučit. Naším průvodcem prvním adventním týdnem je prorok Jeremiáš. Působil krátce před pádem Izraele do Babylonského zajetí, ale písemná sbírka jeho proroctví byla pravděpodobně dále dokončována ještě i v zajetí či krátce po něm. Ačkoli se v jeho knize těžce hledá ucelený systém či jediná hlavní myšlenka, přece lze říci, že Jeremiáše vede základní jistota: Hospodinově moci se nic nemůže vymknout. Ačkoli vyvolený národ soustavně porušuje smlouvu s Hospodinem a setrvává ve svých hříších, spása a spravedlnost, kterou mu nabízí Hospodin, není utopií.

Krátký úryvek, který čteme na první adventní neděli, patří právě mezi Jeremiášovy výroky o spáse. I když životní okolnosti proroka i lidu, k němuž je poslaný, zdánlivě svědčí o pravém opaku, Jeremiáš je přesvědčený, že Hospodinův příslib bezpečí pro Jeruzalém není fatou morgánou. Spása, kterou slibuje jeho Bůh, není blábol. Spravedlnost není prázdné slovo. Předpokladem k uskutečnění těchto příslibů však je, aby Izrael opustil své pokřivené představy o spáse a spravedlnosti a přijal za své jediné kritérium spravedlnost Hospodinovu. Není to snad Jeremiášova výzva i do prvního adventního týdne? Tvrdíme-li, že Hospodin je naše spravedlnost, chce to, abychom postupně opouštěli své úzkoprsé představy o spravedlnosti a osvojovali si jeho kritéria.

Ke stažení:
1. neděle adventní C (JPG, 1 MB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru Změnit předvolby cookies