Postranní panel
01.11.2012

31. neděle v mezidobí B

31. neděle v mezidobí B

Jeden z učitelů Zákona přistoupil k Ježíšovi a zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?“ Ježíš odpověděl: „První je toto: ‘Slyš, Izraeli! Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán. Proto miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.’ Druhé je toto: ‘Miluj svého bližního jako sám sebe.’ Žádné jiné přikázání není větší než tato.“ Učitel Zákona mu na to řekl: „Správně, Mistře, podle pravdy jsi řekl, že on je jediný a není jiného kromě něho a milovat ho celým srdcem, celým rozumem a celou silou a milovat bližního jako sám sebe je víc než všechny oběti a dary.“ Když Ježíš viděl, že učitel Zákona odpověděl rozumně, řekl mu: „Nejsi daleko od Božího království.“ A nikdo se už neodvážil dát mu nějakou otázku.

Mk 12,28b-34

E-vangelium on-life

Dialog o největším přikázání je posledním z trojice rozhovorů, které s Ježíšem vedou představitelé tří nejvlivnějších intelektuálních skupin židovského národa. Nejprve farizeové a herodovci kladou Ježíši záludnou otázku o placení daně císaři (viz Mk 12,13-17). Pak se saduceové jakožto odpůrci víry v zmrtvýchvstání pokoušejí svým dotazem dokázat domnělou absurditu života po smrti (viz Mk 12,18-27). Na závěr tohoto defilé přichází jeden z učitelů Zákona a ptá se Ježíše, které přikázání je první ze všech. Každý ze tří rozhovorů se začíná tím, že Ježíši někdo klade otázku a on na ni má odpovědět. V jistém momentu se však role zaměňují. Pánem situace se stává Ježíš a adresáty otázek ti, kteří jej chtěli zkoušet. Také v posledním dialogu je jednoznačným pánem situace Ježíš. On je tím, kdo stanovuje kritéria správnosti odpovědí. Nyní ale nereaguje na otázku otázkou. Poslední z rozhovorů – ten dnešní – se totiž nese v jiném duchu než ty dva předchozí. Tento učitel Zákona se neobrací na Ježíše s provokací. Jeho otázka prozrazuje upřímnou touhu po pravdě. Ježíš nechce umlčet všechny lidské otázky ani zahnat někam do kouta všechny, kdo se odváží o něčem pochybovat. Tváří v tvář Ježíšovu slovu však nutně utichají všechny jalové spekulace samolibých pseudointelektuálů a dostávají prostor otázky těch, kteří opravdu pátrají po pravdě.

Zdá se, že až na tohoto jednoho učitele Zákona nebyli ostatní účastníci tří rozhovorů s Ježíšem takových otázek ještě schopni. Evangelista totiž konstatuje, že už nikdo se neodvážil dát Ježíši nějakou otázku. A co my? Také spolu s nimi rozpačitě mlčíme, nebo Ježíši otevřeně předkládáme své otázky v jistotě, že on sám bude tou nejlepší odpovědí?

Ke stažení:
31. neděle v mezidobí B (JPG, 1 MB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru Změnit předvolby cookies