Postranní panel
17.02.2012

7. neděle v mezidobí B

7. neděle v mezidobí B

Nevzpomínejte na věci minulé, nedbejte na to, co se dávno stalo! Hle, já dělám věci nové, teď již vzcházejí, což to neznáte?

Viz Iz 43,18-19.21-22.24b-25

Liturgi@ on-life

Hle, já dělám věci nové, teď již vzcházejí, což to neznáte?“ Upozornění na nové věci by mělo hned probudit naše uši, které jsou zvyklé automaticky zpozornět a zachytávat ty nejnovější informace ze soustavně zapnutého rádia či televize. Měly by okamžitě zpozornět i naše oči, které jsou zvyklé bleskově skenovat titulky denního tisku či nejčerstvější aktualizace internetových stránek a s obdivuhodnou rychlostí registrovat nejnovější události, jež hýbou světem. Nicméně zdá se, že vůči novým věcem, na něž upozorňuje neznámý starozákonní prorok označovaný jako Izaiáš, je lidská vnímavost vysoce rezistentní. Prorok se obrací na Boží lid v babylonském zajetí s příslibem, že návrat do vlasti dalece překoná dávný exodus z Egypta, na nějž Izrael nyní pouze nostalgicky vzpomíná. Velkolepost a důležitost tohoto nového „exodu“ však netkví v podivuhodných úkazech, zázracích a speciálních efektech. Jeho novost je v něčem jiném. Hospodinova starostlivost nezestárla. Jeho láska nezrezavěla. Naopak, Bůh znovu a znovu nabízí lhostejnému Izraeli stále nové projevy milosrdenství. Lidské oči jsou ale něčím zalepené, takže to nepoznávají. Podobnou zrakovou vadou trpěli i obyvatelé Kafarnaa, a zvlášť někteří z učitelů Zákona, když slyšeli, jak Ježíš řekl ochrnulému: „Synu, odpouštějí se ti hříchy.“ Ani oni nebyli schopni postřehnout podivuhodné Boží nové věci, které vzcházeli v jejich blízkosti. Jak jsme na tom my?

Ke stažení:
7. neděle v mezidobí B (JPG, 1 MB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru Změnit předvolby cookies