Postranní panel
06.03.2011

9. neděle v mezidobí (A)

9. neděle v mezidobí (A)

Uložte si tato má slova do svého srdce a do své duše. Přivažte si je jako znamení na svou ruku a budou jako značka mezi vašima očima.  
Viz Dt 11,18.26-28.32

Liturgi@ on-life

Na základě Mojžíšova ustanovení přivázat si Hospodinovy příkazy jako znamení na svou ruku a jako značku mezi své oči si židovští muži ortodoxní tradice při modlitbě upevňují na čelo a na ruku tzv. tefilin – malé kožené schránky uchovávající úryvek z Tóry. Pokud však vezmeme v úvahu, že bibličtí (a zvláště starozákonní) autoři neuvažují v abstraktních pojmech, ale upřednostňují velmi konkrétní a plastické obrazy, aby prostřednictvím nich vyjádřili i velmi hluboké duchovní skutečnosti, může nás uvedené poselství z knihy Deuteronomium přivést ještě mnohem dál (aniž bychom přitom popírali zmíněnou židovskou tradici). Přivázat si na ruku Hospodinovy příkazy je možné i tak, že člověk podle nich důsledně řídí veškeré své jednání a každý jednotlivý skutek. Boží příkazypřed očima ten, komu záleží na tom, aby ony zásadně ovlivňovaly jeho smýšlení, vnímá a hodnotí všechno kolem sebe ve světle Božího slova.

 

Ke stažení:
9. neděle v mezidobí (A) (JPG, 445 kB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru