Postranní panel
15.08.2010

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 2010

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 2010

Kristus vstal z mrtvých, a to jako první z těch, kteří zesnuli. Protože smrt přišla skrze člověka, přijde skrze člověka také vzkříšení mrtvých. Jako totiž pro spojení s Adamem všichni propadli smrti, tak zase pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu.   

Viz 1 Kor 15,20-27a

Liturgi@ on-life

Pavel, jindy zběhlý i v náročném rabínském uvažování (viz např. Řím, Gal), nyní argumentuje velmi jednoduše a přímočaře: „Jako pro spojení s Adamem všichni propadli smrti, tak zase pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu.“ Žádné složité dokazování možnosti či pravděpodobnosti zmrtvýchvstání. Zmrtvýchvstání je pro Pavla skutečností a jediným důkazem, který tuto skutečnosti podpírá, je Kristus. To stačí. Je i v našem životě Kristus jediným argumentem, který zdůvodňuje všechny naše „proč“ a „k čemu“? V životě té, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od Pána, tomu tak bylo. Kvůli Kristu a skrze něj se stala požehnanou mezi ženami. Kvůli němu se vydala na cestu a spěchala… Kvůli němu a pro něj se při jejím pozdravu zachvělo dítě v Alžbětině lůně. Kvůli němu a pro něj ji blahoslaví všechna pokolení.

E-vangelium on-life Lk 11,27-28 (evangelium z vigilie slavnosti) ZDE

 

Ke stažení:
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 2010 (JPG, 459 kB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru Změnit předvolby cookies