Postranní panel
13.06.2010

11. neděle v mezidobí (C)

11. neděle v mezidobí (C)

Nátan řekl Davidovi: „Ten muž jsi ty!“  
Viz 2 Sam 12,7-10.13  

Vidíš tuto ženu? Vešel jsem do tvého domu. Vodu na umytí nohou jsi mi nedal, ona však mi nohy skropila slzami a utřela svými vlasy. Nepolíbils mě na pozdrav, ona však od té chvíle, co jsem vešel, mi nepřestávala líbat nohy. Nepomazals mi olejem hlavu, ona však mi drahocenným olejem pomazala nohy.
Viz Lk 7,36 – 8,3

Liturgi@ on-life

Už z krátkého úryvku z Druhé knihy Samuelovy, kterému nasloucháme v prvním čtení, je zřejmé, že Nátanově návštěvě u krále Davida předchází královo odsouzeníhodné počínání – žádostivost, svévole, cizoložství s Uriášovou manželkou, pokrytectví a k tomu ještě promyšlená úkladná vražda. Po těchto Davidových zločinech přichází za ním prorok Nátan a vypráví mu příběh o dvou mužích – bohatém a chudém, z nichž ten bohatý byl natolik lakomý a nenasytný, že kvůli pohoštění své návštěvy se neostýchal drze připravit chudého o jedinou ubohou ovečku, která představovala celý jeho majetek. Nátanův poutavý příběh Davida natolik strhl, že se nezdržel okamžité rozhořčené reakce na adresu boháče z příběhu a vykřikl: „Jakože živ je Hospodin, muž, který tohle spáchal, je synem smrti!“ (viz 2 Sam 15,5). Úryvek vybraný do liturgie začíná právě Nátanovou odpovědí na Davidův rozsudek, avšak předchází mu ještě jedna strohá věta, která v liturgickém čtení nezaznívá: „Ten muž jsi ty!“ (viz 2 Sam 12,5a). Nátan pak vyjmenovává všechna dobrodiní, kterými Hospodin Davida zahrnul, a adresuje mu přímé výtky. Ty nacházejí v Davidově srdci odezvu a David lituje...

I Ježíš v dnešním evangeliu adresuje svému hostiteli farizeovi několik výtek: „Vodu na umytí nohou jsi mi nedal. Nepolíbils mě na pozdrav. Nepomazals mi olejem hlavu.“ Je jasné, že farizeovy „nedostatky“ nelze vůbec srovnávat s tím, co provedl David. Nám by se ale mohlo stát, že na farizeovy nedostatečné hostitelské schopnosti zareagujeme podobně, jako zareagoval David na příběh o bohatém chamtivci: „To je teda tele! Takového hosta má v domě, a jak si ho uctí!“ Proto je důležité mít na paměti slova, kterými Nátan zchladil Davida: „Ten muž jsi ty!“ Jen když v chladném farizeově počínání ucítíme chlad svého vlastního srdce, pochopíme, jak velký je kontrast mezi tím, jak mnoho nám již bylo odpuštěno, a jak málo lásky ještě prokazujeme. Když pak poznáme, že farizeovy postoje jsou totožné s těmi našimi, a že Ježíš navzdory tomu neodmítá žádné naše pozvání, nebudeme moci zareagovat jinak než žena – hříšnice, která přistoupila k Ježíšovým nohám, smáčela mu je slzami, utírala svými vlasy, líbala a mazala drahocenným olejem. A pak teprve bude o nás platit: „Ta žena jsi ty!“

Ke stažení:
11. neděle v mezidobí (C) (JPG, 232 kB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru Změnit předvolby cookies