Postranní panel
13.05.2010

Slavnost Nanebevstoupení Páně C - 2010

Slavnost Nanebevstoupení Páně  C - 2010

Byli stále v chrámě a velebili Boha.

Viz Lk 24,46-53

Lukášovo evangelium se začíná i končí v Jeruzalémě, přesněji v chrámě. Na začátku nám evangelista představuje Zachariáše, když v chrámě přináší kadidlovou oběť poté, co na něj podle kněžského řádu padl los (viz Lk 1,9). V závěru slyšíme o apoštolech, jak se po Ježíšově nanebevstoupení vrátili do Jeruzaléma a byli stále v chrámě. Když Zachariáš po skončení své oběti vyšel z chrámu, nemohl promluvit (viz Lk 1,22), protože neuvěřil Pánovým slovům, která se měla naplnit ve svůj čas (Lk 1,20). Ježíšovi apoštolové s velikou radostí velebili Boha, neboť už se splnilo to, co bylo řečeno Zachariášovi, i to, co bylo napsáno dávno před ním.

Na jedné straně vidíme Zachariáše v pokročilém věku, který už nemohl mít potomka, nemohl uvěřit andělovým slovům o tom, že mu manželka porodí syna, a nakonec pro svůj nedostatek víry nemohl promluvit. Na druhé straně vidíme apoštoly, kteří budou zanedlouho vyzbrojeni mocí z výsosti. Protože uvěřili Kristu, který se pro nás stal bezmocným a slabým (srov. Flp 2,5-8; 2 Kor 13,4), a následovali ho, dostanou moc odvážně o něm mluvit a být jeho svědky nejen v Jeruzalémě, ale i mezi všemi národy. Tak budou mít nesčetné množství duchovních potomků – budou se k nim počítat všichni ti, které získají pro Krista.

Zachariáš vcházel do chrámu (t.j. do velesvatyně) poté, co na něj podle kněžského řádu padl los (viz Lk 1,9) a po skončení své služby z chrámu vycházel. Ježíšovi apoštolové jsou nyní stále v chrámě, ba víc, oni sami se stávají chrámem, v němž bydlí Boží Duch (viz 1 Kor 3,16; 1 Kor 6,19 2 Kor 6,16). Oni sami jsou živými kameny duchovního chrámu vybudovaného na Kristu a skrze Krista přinášejí Bohu příjemné duchovní oběti (viz 1 Pt 2,4-6).

Posun od Zachariáše k apoštolům, vzdálenost mezi první a poslední stránkou Lukášova evangelia, představuje cestu, kterou je pozvaný projít každý, kdo se setkal s Kristem. Nemusí se bát, že po ní půjde sám a smutný (srov. Lk 24,17). Ježíš, jenž se „pevně rozhodl jít do Jeruzaléma“ (viz Lk 9,51), aby tam trpěl a třetího dne vstal z mrtvých, a aby nám tak získal odpuštění hříchů, se i dnes přibližuje a připojuje ke každému (viz Lk 24,15), kdo chce kráčet po jeho cestě.

Ke stažení:
Slavnost Nanebevstoupení Páně C - 2010 (JPG, 477 kB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru Změnit předvolby cookies