Postranní panel
25.04.2010

4. neděle velikonoční (C)- Neděle Dobrého Pastýře

4. neděle velikonoční (C)- Neděle Dobrého Pastýře

Já, Jan, viděl jsem veliký zástup, který by nikdo nespočítal, ze všech národů, kmenů, plemen a jazyků; stáli před trůnem a před Beránkem, odění bílým rouchem, s palmami v rukou.
Viz Zj 7,9.14 -17

Liturgi@ on-life

Kdo jsou ti, kteří stojí před Božím trůnem odění bílým rouchem? Zdá se, že odpověď je hned po ruce. Palmy a krev jsou symboly mučednictví. Zástup ze všech národů, kmenů, plemen a jazyků by tedy mohl být zástupem mučedníků všech dob, kteří vlastní krví dosvědčili svou věrnost Beránkovi. V této chvíli se nám tedy zdá, že je to sice hezké, ale my můžeme „v pohodě“ mávnout rukou, neboť Janovo vidění se nás určitě netýká. Stařec v Janově vidění však zmiňuje krev Beránkovu. Zástupy, o nichž mluví, si nevyprali roucho ve své krvi, ale v krvi Beránkově. Proto k těm, kdo mohou ve dne v noci sloužit v Božím chrámě, nepatří výlučně ti, pro něž se následování Beránka (Krista) stalo důvodem mučednické smrti. Určitě mezi ně patří i všichni ti, kteří prožili úplně obyčejný a všední život, ale pozorně naslouchali hlasu Dobrého Pastýře a důsledně šli za ním v každé, i té nejobyčejnější situaci, kterou jim život přinesl. Šli za ním nejen tehdy, kdy jim byl hlas Dobrého Pastýře zdrojem jistoty a uspokojení, ale i tehdy, kdy je poslušnost stála veliké soužení (vnitřní či vnější). Navzdory tomu uvěřili, že nikdo je nemůže vyrvat z rukou milujícího Otce, a opravdu, ačkoli v jejich životě nechyběly úzkosti, Bůh skutečně setřel každou slzu z jejich očí.

E-vangelium on-life k této neděli ZDE

Ke stažení:
4. neděle velikonoční (C)- Neděle Dobrého Pastýře (JPG, 405 kB)

Zpět na E-neděle

 
Nahoru Změnit předvolby cookies